برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
نيمه اول 1390 , دوره  4 , شماره  1 ; از صفحه 33 تا صفحه 45 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي سطوح مختلف ساليسيليک اسيد بر تعدادي شاخص هاي رشد گياه هميشه بهار (.Calendula officinalis L) تحت شرايط کم آبياري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، گروه زراعت و اصلاح نباتات
 
چکیده: 

کمبود آب از جمله عوامل محدودکننده رشد مي باشد و تنش اکسيداتيو به عنوان يک تنش ثانويه در نتيجه تنش خشكي و کم آبي بوجود مي آيد. به منظور بررسي سطوح مختلف ساليسيک اسيد در کاهش اثرات کم آبي بر تعدادي شاخص هاي رشد گياه دارويي هميشه بهار آزمايشي به صورت فاکتوريل بر پايه طرح کاملا تصادفي با سه تکرار در سال 90-1389 در گلخانه تحقيقاتي دانشگاه فردوسي مشهد انجام شد. تيمارهاي آزمايش شامل ساليسيليک اسيد در سه سطح 0، 100 و 200 ميلي مولار و کم آبياري در سه سطح 25، 50 و 100 درصد ظرفيت زراعي بودند. نتايج نشان داد که سطوح مختلف ساليسيليک اسيد تاثير معني داري بر سطح و تعداد برگ، وزن تر و خشک بوته، تعداد ساقه فرعي و تعداد گل در بوته، شاخص کلروفيل، عملکرد کوانتومي، وزن خشک بذر و تعداد بذر در بوته داشت و با کاهش آب آبياري سطح و تعداد برگ، تعداد ساقه فرعي و طول آن، وزن تر و خشک بوته، وزن خشک گل در بوته، شاخص کلروفيل، هدايت روزنه اي و عملکرد کوانتومي به طور معني داري کاهش يافت. نتايج اثرات متقابل ساليسيليک اسيد و کم آبياري حاکي از آن بود که تيمار 100 ميلي مولار ساليسيليک اسيد، اثرات تيمار کم آبياري 50 درصد ظرفيت زراعي را کاهش داد، بطوري که سطح برگ، تعداد گل در بوته، وزن خشک بذر و تعداد بذر در بوته را به طور معني داري افزايش داد. به نظر مي رسد ساليسيليک اسيد با توليد آنتي اکسيدان ها در زمان تنش، موجب مقاومت گياه در مقابل تنش شد و نيز تا حدودي باعث بهبود رشد و توليد ماده خشک در گياه هميشه بهار در شرايط آزمايش گرديد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 166
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی