3 SID.ir | مقايسه عملکرد استروپ در دانش آموزان داراي اختلال يادگيري با دانش آموزان عادي
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه عملکرد استروپ در دانش آموزان داراي اختلال يادگيري با دانش آموزان عادي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی
 
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف مقايسه پاسخ کودکان با اختلالات يادگيري و کودکان عادي در آزمون استروپ انجام گرفت. آزمودني هاي پژوهش شامل 65 دانش آموز (15 نفر با ناتواني خواندن، 15 نفر با ناتواني نوشتن، 15 نفر با ناتواني رياضي و 20 نفر عادي) پايه پنجم ابتدايي بودند که با روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي و با مصاحبه تشخيصي و اجراي آزمون مشکلات يادگيري کلورادو، انتخاب شدند. سپس بر روي نمونه انتخاب شده آزمون استروپ اجرا شد و زمان واکنش آزمودني ها و تعداد خطاها ثبت گرديد. داده هاي پژوهشي با روش همبستگي پيرسون و تحليل واريانس چند متغيره تجزيه و تحليل شد. نتايج نشان داد که بين مشکلات يادگيري آزمودني ها با ميزان خطا و مدت زمان پاسخ گويي به تکليف استروپ رابطه مستقيم و معني داري وجود دارد و تفاوت عملکرد گروه هاي مورد مطالعه (عادي، رياضي، خواندن و نوشتن) در کارت هاي شماره 1، 3، 4، خطا در کارت هاي شماره 3 و 4، مدت زمان کل پاسخ گويي و تعداد خطاي کل معني دار است. نتايج اين پژوهش قابليت احتمالي آزمون استروپ در شناسايي و تشخيص کودکان دچار اختلالات يادگيري را نشان مي دهد و همچنين مي تواند به درمانگران در نوع و ميزان مداخلات متناسب مدد رساند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 549
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی