برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

نقش واسطه اي مكانيسم هاي دفاعي در رابطه بين سبك هاي دلبستگي و ناگويي هيجاني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه تهران
 
چکیده: 

هدف: هدف پژوهش تعيين نقش واسطه اي مكانيسم هاي دفاعي در رابطه بين سبك هاي دلبستگي ايمن، اجتنابي و دوسوگرا با ناگويي هيجاني بود.
روش: روش پژوهش همبستگي و جامعه آماري شامل زنان و مردان 20 تا 55 ساله ساكن شهر تهران، به تعداد تقريبي چهار ميليون نفر بود كه از ميان آن ها 314 مرد و 362 زن به صورت داوطلب انتخاب و پرسشنامه سبك هاي دفاعي اندروز، سينگ و بوند (1993)، مقياس دلبستگي بزرگسال هازن و شيور (1987) و مقياس ناگويي هيجاني تورنتو بگبي، پاركر و تيلور (1994) توسط آن ها تكميل شد. تحليل داده ها با محاسبه ضرايب همبستگي و تحليل رگرسيون انجام شد.
يافته ها: نتايج نشان داد رابطه بين ناگويي هيجاني با سبك دلبستگي ايمن منفي و با سبك هاي دلبستگي اجتنابي و دوسوگرا مثبت است و مكانيسم هاي دفاعي در رابطه بين سبك هاي دلبستگي و ناگويي هيجاني تاثير واسطه اي دارد. سبك هاي دلبستگي ايمن و ناايمن از طريق مكانيسم هاي دفاعي رشديافته، روان آزرده و رشدنايافته در دو جهت متضاد تغييرات مربوط به ناگويي هيجاني را پيش بيني مي كند.
نتيجه گيري: تاثير واسطه اي مكانيسم هاي دفاعي در رابطه بين سبك هاي دلبستگي و ناگويي هيجاني جزيي است. مكانيسم هاي دفاعي ميزان تاثير سبك هاي دلبستگي بر ناگويي هيجاني را كاهش مي دهد اما اين تاثير كامل نيست، يعني رابطه سبك هاي دلبستگي و ناگويي هيجاني همچنان معنادار باقي مي ماند. لذا به منظور بازسازي فرايندهاي تنظيم هيجان، علاوه بر تقويت ويژگي هاي ايمني بخش دلبستگي، لازم است زمينه هاي به كارگيري مكانسيم هاي دفاعي رشديافته نيز فراهم شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

بشارت، م. (1391). نقش واسطه ای مکانیسم های دفاعی در رابطه بین سبک های دلبستگی و ناگویی هیجانی. روان شناسی کاربردی, 6(1 (پیاپی 21)), 7-22. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=173883Vancouver : کپی

بشارت محمدعلی. نقش واسطه ای مکانیسم های دفاعی در رابطه بین سبک های دلبستگی و ناگویی هیجانی. روان شناسی کاربردی. 1391 [cited 2021April23];6(1 (پیاپی 21)):7-22. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=173883IEEE : کپی

بشارت، م.، 1391. نقش واسطه ای مکانیسم های دفاعی در رابطه بین سبک های دلبستگی و ناگویی هیجانی. روان شناسی کاربردی, [online] 6(1 (پیاپی 21)), pp.7-22. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=173883. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 0 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی