برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1391 , دوره  2 , شماره  2 ; از صفحه 157 تا صفحه 176 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي فراواني وضعيت خشکي هاي استان خوزستان بر اساس شاخص SPI و استفاده از تکنيک GIS

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز
 
چکیده: 

براي اين منظور داده هاي آماري يک دوره 20 ساله (2005-1986) در استان خوزستان مبناي کار قرار گرفت. در اين تحقيق شاخص بارش استاندارد (SPI) در مقياس هاي زماني کوتاه مدت (3 و 6 ماهه) و بلند مدت (12، 24 و 48 ماهه) با در نظر گرفتن مزايايي که در تحليل منطقه اي و ايجاد ارتباط زماني بين رخدادهاي خشکسالي در نواحي مختلف يک پهنه دارد، انتخاب و با به کارگيري نرم افزار GIS، روش ميانيابي (IDW) و خصوصيات آماري بارش ماهانه تجزيه و تحليل شده است. هدف اصلي اين تحقيق ارزيابي وضعيت خشکسالي استان خوزستان در شدت هاي مختلف و تعيين مناطق بحراني استان است که براي ايستگاه هاي مختلف مشخص شد. در طول دوره، شديدترين خشکسالي ها در سال 2000 اتفاق افتاده که در مقياس 3 ماهه شدت آن بيشتر نمايان است، سپس سال هاي 1989 و 1990 جزء سال هاي خشک با وقوع شديدترين خشکسالي هاي استان در مقياس 6، 12، 24 و 48 ماهه مي باشد که بيشتر در مناطق جنوبي و مرکزي رخ داده است و از نظر فراواني وقوع خشکسالي متوسط و خفيف در سطح استان بيشتر از فراواني وقوع خشکسالي هاي بسيار شديد و شديد است، اما خشکسالي هاي شديد و بسيار شديد، شدت بيشتر و مدت زمان کوتاه تري نسبت به خشکسالي هاي متوسط و خفيف دارند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 204
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی