برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
مهر و آبان 1391 , دوره  26 , شماره  4 ; از صفحه 979 تا صفحه 989 .
 
عنوان مقاله: 

پهنه بندي شمال غرب ايران بر مبناي بارش هاي روزانه، فواصل زماني بارش ها و روزهاي باراني با کاربرد روش هاي PCA, Ward, K-mean

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
 
چکیده: 

روش هاي تحليلي کاهش ابعاد داده ها مانند آناليز مولفه هاي اصلي براي درک صحيحي از عوامل موثر بر تغييرات اقليمي با توجيه قسمت مهمي از کل واريانس با تعداد محدودي از مولفه هاي اصلي، در برنامه ريزي منابع آب حائز اهميت مي باشند. در اين تحقيق روش PCA به عنوان تصويرکننده فضاي اطلاعات روي محورهاي محدود و معين، K-mean به عنوان روش خوشه سازي گروهي و Ward به عنوان خوشه سازي سلسله مراتبي مورد استفاده قرار گرفته است. در تحقيق حاضر با استفاده از اين روش ها و کاربرد داده هاي بارش روزانه 60 ايستگاه هواشناسي در طول دوره آماري 35 ساله (2004-1970)، 4 نوع پهنه بندي بر مبناي بارش هاي روزانه، سري شاخص فاصله- مقدار، فواصل زماني بارش و سري روزهاي باراني انجام گرفت. آماره S براي آزمون همگني مناطق بدست آمده به کار گرفته شد. نتايج نشان داد که روش PCA به لحاظ ماهيت خود فضاي داده ها را روي محورهاي اصلي تصوير مي کند و ساختار واقعي فضا را نشان خواهد داد اما در روش هاي سلسله مراتبي که در هر مرحله خوشه يا اعضا را به هم متصل مي کنند، از نظر ماهيت فضايي خوشه ها بيانگر ساختار واقعي نمي باشند لذا انتظار مي رود که خوشه هاي حاصل از PCA واقعي تر از خوشه هاي حاصل از ديگر روش ها باشد. اما از نقطه نظر گسترش اطلاعات خوشه بندي بر مبناي همگني، روش هاي خوشه بندي سلسله مراتبي بر خوشه بندي واقعي ارجحيت پيدا مي کند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

فلاحی، ب.، و فاخری فرد، ا.، و دین پژوه، ی.، و دربندی، ص. (1391). پهنه بندی شمال غرب ایران بر مبنای بارش های روزانه, فواصل زمانی بارش ها و روزهای بارانی با کاربرد روش های PCA, Ward, K-mean. آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی), 26(4), 979-989. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=173821Vancouver : کپی

فلاحی بهاره، فاخری فرد احمد، دین پژوه یعقوب، دربندی صابره. پهنه بندی شمال غرب ایران بر مبنای بارش های روزانه, فواصل زمانی بارش ها و روزهای بارانی با کاربرد روش های PCA, Ward, K-mean. آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی). 1391 [cited 2021April17];26(4):979-989. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=173821IEEE : کپی

فلاحی، ب.، فاخری فرد، ا.، دین پژوه، ی.، دربندی، ص.، 1391. پهنه بندی شمال غرب ایران بر مبنای بارش های روزانه, فواصل زمانی بارش ها و روزهای بارانی با کاربرد روش های PCA, Ward, K-mean. آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی), [online] 26(4), pp.979-989. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=173821>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 78 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی