برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
مهر و آبان 1391 , دوره  26 , شماره  4 ; از صفحه 990 تا صفحه 998 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي شاخصهاي ارزيابي عملکرد و تعيين عمق بهينه آبياري دو رقم پنبه تحت شوري هاي مختلف آب آبياري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد/ دانشگاه بیرجند
 
چکیده: 

اين تحقيق به شکل، کرتهاي خرد شده بصورت فاکتوريل و در قالب بلوک هاي کامل تصادفي در ارديبهشت ماه 1389 به مرحله اجرا در آمده و در آن سطوح مختلف شوري (2.2، 5.5 و 8.3 دسي زيمنس بر متر)، به عنوان کرتهاي اصلي و دو رقم پنبه (ورامين و خرداد) و چهار سطح عمق آب آبياري (معادل 50، 75، 100 و 125 درصد عمق آب مورد نياز گياه) به صورت فاکتوريل، به عنوان کرتهاي فرعي در سه تکرار در نظر گرفته شدند. جهت بررسي اثرات جداگانه و توام شوري و کم آبي بر عملکرد ارقام پنبه از شاخصهاي توليد نهايي 6(MP)، نسبت نهايي نرخ جايگزيني فني 7(MRTS) و نيز ارزش توليد نهايي 8(VMP) نسبت به دو عامل کميت و کيفيت آب آبياري استفاده گرديد. همچنين جهت تحليل اقتصادي، مقادير عمق بهينه آبياري در شرايط محدوديت آب و عمق کامل آبياري براي دو رقم پنبه تعيين شد. مقايسه ارقام شاخص توليد نهايي پنبه نسبت به عمق آب آبياري (MPI) نشان مي دهدکه در شرايط کم آبياري، به ازاي افزايش هر سانتي متر عمق آب آبياري بکار برده شده، پنبه خرداد از عملکرد کمتري نسبت به پنبه ورامين برخوردار است، در حالي که در شرايط پر آبياري، به ازاي افزايش هر سانتي متر عمق آب آبياري کاهش عملکرد بيشتري دارد. علاوه بر اين، شاخص توليد نهايي پنبه نسبت به شوري آب آبياري (MPECw) بيان مي کند، در شوري 5.33 دسي زيمنس بر متر، با افزايش يک واحد شوري آب آبياري متوسط عملکرد پنبه ورامين 31.8 و عملکرد پنبه خرداد 76.5 کيلوگرم در هکتار کاهش مي يابد. نسبت نهايي نرخ جايگزيني فني، نيز نشان مي دهد براي اينکه عملکرد با افزايش يک واحد شوري آب آبياري تغيير نکند، بايد عمق آب آبياري، براي ارقام پنبه ورامين و خرداد به ترتيب 1.68 و 3.85 سانتي متر افزايش يابد. اين مساله بيانگر مصرف آب بيشتر توسط پنبه خرداد نسبت به پنبه ورامين، در شرايط شوري يکسان است. نتايج همچنين نشان دادند، با افزايش شوري آب آبياري براي هر دو رقم پنبه عمق بهينه افزايش مي يابد. ضمنا در کليه سطوح شوري، مقادير عمق بهينه آب آبياري براي پنبه خرداد بزرگتر از پنبه ورامين است. به عبارت ديگر پنبه ورامين در عمق آبياري کمتر به عمق بهينه خود رسيده است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

نجفی مود، م.، و علی زاده، ا.، و داوری، ک.، و کافی، م.، و شهیدی، ع. (1391). بررسی شاخصهای ارزیابی عملکرد و تعیین عمق بهینه آبیاری دو رقم پنبه تحت شوری های مختلف آب آبیاری. آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی), 26(4), 990-998. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=173818Vancouver : کپی

نجفی مود محمدحسین، علی زاده امین، داوری کامران، کافی محمد، شهیدی علی. بررسی شاخصهای ارزیابی عملکرد و تعیین عمق بهینه آبیاری دو رقم پنبه تحت شوری های مختلف آب آبیاری. آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی). 1391 [cited 2021April20];26(4):990-998. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=173818IEEE : کپی

نجفی مود، م.، علی زاده، ا.، داوری، ک.، کافی، م.، شهیدی، ع.، 1391. بررسی شاخصهای ارزیابی عملکرد و تعیین عمق بهینه آبیاری دو رقم پنبه تحت شوری های مختلف آب آبیاری. آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی), [online] 26(4), pp.990-998. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=173818. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 91 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی