برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1391 , دوره  26 , شماره  2 ; از صفحه 126 تا صفحه 133 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ميزان کسب و توسعه مهارت ‌هاي شغلي دانشجويان علمي - کاربردي کشاورزي استان آذربايجان غربي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
 
چکیده: 

آموزش ‌هاي علمي - کاربردي کشاورزي که وظيفه ارتقاي مهارت‌ هاي عملي دانشجويان را توام با آموزش ‌هاي نظري بر عهده دارد مي تواند با توسعه مهارت ‌هاي شغلي در برنامه ‌هاي آموزشي در جهت تقويت برخي ويژگي ‌ها، توانايي ‌ها و مهارت ‌ها گام ‌هاي اساسي بردارد. به اين منظور تحقيق حاضر با هدف بررسي ميزان کسب و توسعه مهارت‌ هاي شغلي دانشجويان علمي - کاربردي کشاورزي استان آذربايجان غربي در سال 1389 در چارچوب کلي پژوهش ‌هاي پيمايشي به اجرا در آمد. جامعه آماري اين تحقيق 645 نفر از دانشجويان علمي - کاربردي بودند. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران به تعداد 160 نفر محاسبه شد که با استفاده از نمونه گيري طبقه اي تصادفي انتخاب شدند. ابزار تحقيق پرسشنامه بود. روايي ابزار تحقيق بر اساس نظرات گروهي از اساتيد دانشگاه تهران، تربيت مدرس و متخصصين دوره‌ هاي علمي - کاربردي کشاورزي مورد تاييد قرار گرفت. اعتبار اين پژوهش نيز از طريق محاسبه ضريب الفاي کرونباخ براي کليه متغيرهاي پرسشنامه 0.82 بدست آمد که بيانگر مناسب بودن ابزار تحقيق بود. داده‌ هاي جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار SPSS win تجزيه و تحليل گرديد. نتايج حاصل از همبستگي اسپيرمن نشان داده است که بين سطح تحصيلات پدر، درآمد ماهيانه خانواده و بکارگيري روش هاي آموزش کارآفريني با کسب و توسعه مهارت‌ هاي شغلي دانشجويان رابطه مثبت و معني داري وجود دارد. بنابراين پيشنهاد مي‌ گردد با عنايت به اهميت آموزش ‌هاي علمي - کاربردي کشاورزي و نياز بخش کشاورزي به دانش آموختگاني توانمند براي کسب و توسعه مهارت ‌هاي شغلي، با برگزاري کارگاه ‌هاي آموزشي به عنوان موثرترين روش آموزشي و با اولويت قرار دادن محتواي دروس تخصصي در سطوح مختلف دانشي و مهارتي در سرفصل‌ هاي کتب آموزشي و آموزش تخصص ‌هاي حرفه ‌اي، دانشجويان را براي احراز شغل، حرفه و کسب و کار در مشاغل گوناگون آموزش داده و تحويل جامعه دهند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

لیث، ن.، و چیذری، م.، و رضوانفر، ا.، و عباسی، ع. (1391). بررسی میزان کسب و توسعه مهارت ‌های شغلی دانشجویان علمی - کاربردی کشاورزی استان آذربایجان غربی. اقتصاد و توسعه کشاورزی (علوم و صنایع کشاورزی), 26(2), 126-133. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=173788Vancouver : کپی

لیث نادر، چیذری محمد، رضوانفر احمد، عباسی عنایت اله. بررسی میزان کسب و توسعه مهارت ‌های شغلی دانشجویان علمی - کاربردی کشاورزی استان آذربایجان غربی. اقتصاد و توسعه کشاورزی (علوم و صنایع کشاورزی). 1391 [cited 2021April11];26(2):126-133. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=173788IEEE : کپی

لیث، ن.، چیذری، م.، رضوانفر، ا.، عباسی، ع.، 1391. بررسی میزان کسب و توسعه مهارت ‌های شغلی دانشجویان علمی - کاربردی کشاورزی استان آذربایجان غربی. اقتصاد و توسعه کشاورزی (علوم و صنایع کشاورزی), [online] 26(2), pp.126-133. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=173788>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 223 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی