برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1391 , دوره  4 , شماره  2 ; از صفحه 144 تا صفحه 150 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي تاثير کشت مخلوط ارقام بر خصوصيات زراعي و عملكرد گندم (.Triticum aestivum L)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
چکیده: 

به منظور ارزيابي تاثير کشت مخلوط بر خصوصيات زراعي و عملكرد ارقام گندم (.Triticum aestivum L)، آزمايشي در سال زراعي 87-1386 در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با نه تيمار و چهار تکرار در شهرستان مه ولات خراسان رضوي انجام شد. تيمارها شامل کشت خالص پنج رقم رايج و توصيه شده گندم پيشتاز، فلات، شيراز، توس و قدس و کشت مخلوط دو رقم فلات با پيشتاز، مخلوط سه رقم فلات، پيشتاز و شيراز، مخلوط چهار رقم فلات، شيراز، قدس و توس و همچنين مخلوط پنج رقم فلات، شيراز، پيشتاز، قدس و توس به نسبت مساوي از هر رقم بود. صفات اندازه گيري شده شامل عملکرد دانه، بيولوژيک و اجزاء عملكرد، شاخص برداشت، ارتفاع بوته، طول سنبله و همچنين نسبت برابري زمين بر اساس عملکرد دانه و بيولوژيک کشت هاي مخلوط بودند. نتايج آناليز واريانس داده ها نشان داد که اثر كشت مخلوط بر تمام صفات مورد بررسي گندم معني دار بود. بيشترين عملکرد دانه در تيمار کشت مخلوط دو رقم فلات و پيشتاز با مقدار 5425 کيلوگرم در هکتار بود. تيمارهاي مخلوط در مقايسه با تيمارهاي خالص تا 55 درصد براي عملکرد دانه و تا 32 درصد براي عملکرد بيولوژيک برتري داشتند. در تيمار مخلوط پنج رقم، کاهش 21 درصدي فقط براي عملکرد دانه در مقايسه با ميانگين تيمارهاي خالص مشاهده شد. بيشترين نسبت برابري زمين در عملکرد دانه و بيولوژيک در کشت مخلوط دو رقم و کمترين آنها در کشت مخلوط پنج رقم حاصل شد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 127
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی