برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ميزان گرايش به استفاده از مواد مخدر در گروه سني بالاتر از ده سال استان اردبيل، 1381

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
 
چکیده: 
زمينه و هدف: استفاده نابجا از مواد مخدر از مشكلات عمده جهان امروز است. آگاهي از نگرش افراد نسبت به آن براي مديران و تحليل گران مسايل اجتماعي با اهميت است. با توجه به تهديدات و عوارض شيوع مصرف مواد مخدر در جامعه اين مطالعه با هدف تعيين ميزان گرايش به استفاده از مواد مخدر در گروه سني بالاتر از ده سال در استان اردبيل انجام شد.
روش كار: اين مطالعه يك بررسي توصيفي- مقطعي و ابزار اندازه گيري آن پرسشنامه تنظيمي در دو بخش بود. در اين مطالعه 600 نفر زن و مرد بالاي 10سال استان به روش نمونه گيري خوشه اي سيستماتيك انتخاب و ضمن مراجعه به منازل و مصاحبه حضوري اطلاعات لازم اخذ شد. سپس اطلاعات جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار كامپيوتري SPSS و آمار توصيفي و استنباطي تجزيه و تحليل شد.
يافته ها : 5/3% نمونه ها سابقه مثبت خانوادگي مصرف مواد مخدر داشتند. 18% سيگاري بودند. 7/84% معتقد بودند كه مواد مخدر را در همه جا مي توان استفاده كرد. 30% اظهار داشتند مصرف مواد، ناراحتي جسمي فرد را كاهش مي دهد و 2/30% بيان كردند مواد مخدر را هر زمان لازم باشد مي توان ترك كرد. در مجموع ميزان گرايش به اعتياد در افراد مورد بررسي 57/53% بود. ميزان گرايش به اعتياد در روستاها بيشتر از شهرها و 72/56% در مقابل 81/49% بود كه اين اختلاف از نظر آماري نيز معني دار بود (0.001>p). افراد بي سواد بيشترين ميزان گرايش به اعتياد را داشتند (61/55%) و بين گرايش به اعتياد و سابقه اعتياد در خانواده رابطه آماري معني داري وجود داشت(p<0.05). بيشترين ميزان گرايش 33/54% در گروه سني 20-11 سال مشاهده شد.
نتيجه گيري : نتايج نشان داد مخاطرات ناشي از اعتياد براي مردم شناخته شده نيست و گرايش بالاي مردم به اعتياد ، ضرورت آگاه سازي جامعه را براي پيشگيري از اعتياد نشان مي دهد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 210
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی