برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثر ضد ميکروبي عصاره چاي سياه بر (Camellia sinensis) روي باکتري ‌هاي مولد التهاب ملتحمه چشم در شرايط آزمايشگاهي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت، گروه پاتوبیولوژی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: کنژنکتيويت شايع ترين بيماري چشمي جهان است که يکي از پايه هاي درمان آن استفاده از آنتي بيوتيک ها مي باشد. با توجه به مقاومت روزافزون باکتري ها به آنتي بيوتيک هاي موجود و عوارض آنها و استفاده چاي به عنوان التيام بخش التهاب هاي چشمي بر اساس يک باور قديمي، اين مطالعه با هدف بررسي اثر ضدباکتريايي عصاره چاي سياه براي درمان کنژنکتيويت چرکي انجام شده است.
روش بررسي: در اين مطالعه تجربي نمونه ها از چشم بيماران مبتلا به کنژنکتيويت مراجعه کننده به کلينيک چشم پزشکي شهرکرد جمع آوري و روي محيط هاي کشت، کشت داده شدند. سپس توسط محيط هاي کشت افتراقي و تست هاي تشخيصي از سه نوع باکتري استافيلوکوکوس اورئوس، استافيلوکوکوس اپيدرميديس و استرپتوکوکوس پنومونيه هر کدام
10 نمونه (جمعا 30 نمونه) جدا شد. اين نمونه ها جداگانه در روش هاي pour plate با استفاده از غلظت هاي مختلف عصاره چاي سياه و تست آنتيتوسط ديسک هاي استاندارد آنتي بيوتيک شامل ونکومايسين، کلرامفنيکل، اگزاسيلين، سفازولين و سيپروفلوکساسين مورد آزمايش قرار گرفتند. داده ها به کمک آزمون هاي آماري کاي دو، t و آناليز واريانس تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: نتايج به دست آمده حاصل از اين مطالعه نشان داد که عصاره چاي سياه بر روي رشد باکتري هاي جدا شده اثر مهاري وابسته به دوز دارد (
P<0.05). اين اثر در غلظت 50 mg/ml با اثر مهارکنندگي ديسک هاي آنتي بيوتيک (P>0.05) و در ديسک هاي غلظت 100 mg/ml بيشتر از ديسک هاي آنتي بيوتيک مورد مطالعه بود (P<0.05).
نتيجه گيري: با توجه به نتايج اين مطالعه و مقايسه آن با مطالعات مشابه احتمالا مي توان عصاره چاي سياه را به عنوان يک عامل ضدباکتريايي در عفونت هاي چشمي معرفي کرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 208
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی