برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي فراواني خشونت خانگي در زنان با پيامدهاي نامطلوب بارداري (کرج، 1387-1386)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
 
چکیده: 
مقدمه و هدف: زنان در تمامي مراحل زندگي خود، خصوصا در دوران بارداري در معرض خشونت خانگي قرار دارند. خشونت خانگي خطر مشکلات بارداري در زنان باردار را افزايش مي دهد. هدف از مطالعه حاضر تعيين فراواني خشونت خانگي در زنان با پيامدهاي نامطلوب بارداري بود.روش کار: اين يک مطالعه توصيفي مقطعي بود که بر روي 168 زن باردار با پيامدهاي نامطلوب بارداري مراجعه کننده به مراکز درماني کرج در طي 6 ماه در سال 1386-1387 انجام شد. نمونه گيري به روش آسان بود. اطلاعات از طريق مصاحبه جمع آوري شدند. ابزار مورد استفاده شامل: فرم اطلاعات جمعيت شناختي، پرسشنامه خشونت خانگي عليه زنان باردار و پرسشنامه پيامدهاي نامطلوب بارداري بود. داده ها توسط نرم افزار آماري SPSS و با استفاده از آزمون هاي آماري تي تست، آناليز واريانس يکطرفه و ضريب همبستگي پيرسون تحليل آماري شدند.نتايج: پيامدهاي بارداري نامطلوب شامل وزن کم هنگام تولد (%25.8)، زايمان زودرس (%24.9)، پاره شدن زودرس پرده ها (%15.5)، محدوديت رشد جنين (%11.5)، دکولمان جفت (%9.3)، سقط (%6.7)، مرگ و مير پري ناتال (%6.3) بود. (%95.8)، (%3.6)، (0.6) زنان خشونت در دوران بارداري را خفيف، متوسط و شديد تجربه کرده بودند. فراواني خشونت رواني - کلامي (%50)، خشونت جنسي (%45.2) و خشونت فيزيکي (%16.7) بود. تفاوت آماري معناداري در ميانگين نمره کل خشونت خانگي (P=0.034)، جنسي (P=0.048) و فيزيکي (P=0.010) با تحصيلات زنان، خشونت خانگي کل (P=0.002)، رواني - کلامي (P=0.003)، جنسي (P=0.018) و فيزيکي (P=0.022) با شغل زنان، خشونت خانگي کل (P<0.001)، کلامي رواني (P<0.001)، جنسي (P<0.001) و فيزيکي (P=0.040) با اعتياد همسر و خشونت فيزيکي با مراقبت هاي قبل از زايمان (P=0.024) و خشونت رواني کلامي با وزن کم زمان تولد نوزاد (P=0.046) وجود داشت.نتيجه نهايي: ممکن است برنامه هاي غربالگري و پيشگيري خشونت خانگي در زنان باردار به ارتقاء سلامت زنان باردار و پيامدهاي بارداري کمک نمايد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

باهری، ب.، و ضیایی، م.، و ضیغمی محمدی، ش. (1391). بررسی فراوانی خشونت خانگی در زنان با پیامدهای نامطلوب بارداری (کرج, 1387-1386). مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا (مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان), 20(1 (مسلسل 37)), 31-38. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=173158Vancouver : کپی

باهری بنفشه، ضیایی مرجان، ضیغمی محمدی شراره. بررسی فراوانی خشونت خانگی در زنان با پیامدهای نامطلوب بارداری (کرج, 1387-1386). مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا (مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان). 1391 [cited 2022January28];20(1 (مسلسل 37)):31-38. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=173158IEEE : کپی

باهری، ب.، ضیایی، م.، ضیغمی محمدی، ش.، 1391. بررسی فراوانی خشونت خانگی در زنان با پیامدهای نامطلوب بارداری (کرج, 1387-1386). مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا (مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان), [online] 20(1 (مسلسل 37)), pp.31-38. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=173158. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 305 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی