3 SID.ir | بررسي اثر توراكوسنتز روتين در تغيير تشخيص اوليه و مراقبت در بيماران مبتلا به پلورال افيوژن به اثبات رسيده از نظر باليني در بخش مراقبت‌هاي ويژه

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
تنفس :   1382 , دوره  2 , شماره  7 ; از صفحه 17 تا صفحه 23 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثر توراكوسنتز روتين در تغيير تشخيص اوليه و مراقبت در بيماران مبتلا به پلورال افيوژن به اثبات رسيده از نظر باليني در بخش مراقبت‌هاي ويژه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

سابقه و هدف: با توجه به اهميت تشخيص سريع و قطعي و همچنين مراقبت از بيماران بستري درICU كه دچار پلورال افيوژن تأييد شده از نظر باليني هستند، اين مطالعه با هدف بررسي روش توراكوسنتز روتين در تغيير تشخيص اوليه و مراقبت از پلورال افيوژن، انجام شده است.
مواد و روش ها: در اين مطالعه آينده‌نگر كه بر روي بيماران بستري در بخش مراقبت‌هاي ويژه صورت گرفت، 30 بيمار كه از نظر راديولوژيكي و معاينات فيزيكي داراي علایم پلورال افيوژن بودند، مورد مطالعه قرار گرفتند. بيماراني كه كنترانديكاسيون جهت توراكوسنتز نداشتند، انتخاب شده و توراكوسنتز روتين در آنها انجام شد و تست‌هاي بيوشيمي، سيتولوژي و ميكروبيولوژيكي انجام گرفت.
يافته ها :در اين مطالعه 12 مرد (40%) و 18 زن (60%) با ميانگين سن 8/17±6/65 مورد بررسي قرار گرفتند. در بين دلايل بستري شدن در بخش مراقبت‌هاي ويژه، نارسايي تنفسي هيپوكسيك (21 بيمار 70%) شايعترين علت بود و علت ديگر نارسايي ريوي حاد بر روي مزمن (ACRF) بود كه در 6 بيمار (20%) ديده شد. مايع بدست آمده بصورت ترانسودا در 19 بيمار (3/63%)، اگزودا غير عفوني در 7 مورد (3/23%) و اگزودا عفوني در 4 مورد(۱۳.۳%)گزارش شد. در 17 بيمار (7/56%) تفاوت واضحي بين تشخيص قبل و بعد از توراكوسنتز وجود داشت ( (p<0.05همچنين در 13 مورد (3/43%) تشخيص قطعي بعد از توراكوسنتز مشابه قبل از آن بود. در ضمن در 16 بيمار (3/53%) روش‌هاي درماني بعد از يافته‌هاي توراكوسنتز تغيير كرد.
نتيجه گيري و پيشنهادات: طبق نتايج بدست آمده توراكوسنتز بايد بصورت روتين در بيماران با پلورال افيوژن كه در بخش مراقبت‌هاي ويژه بستري شده‌اند، انجام گيرد. اين روش ارزان و بي‌خطر در تشخيص، درمان و حتي پيش‌آگهي بيماري ارزش فراواني دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 150
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی