برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1 , دوره  1 , شماره  1 ; از صفحه 60 تا صفحه 66 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثر درشت مغذي‌ها بر پاسخ‌هاي قلبي - عروقي در افراد سالم و ديابتي نوع II

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
مقدمه : با توجه به تناقضات، خلاء اطلاعاتي و برخي از كاستي‌ها در زمينه شناخت تاثير ماكرونوترينت‌ها بر پاسخ‌هاي قلبي- عروقي نظير برون ده قلبي، ضربان قلب ، حجم ضربه‌اي ، فشار‌خون سيستوليك ، فشار‌خون دياستوليك و فشار متوسط شرياني تحقيق حاضر در دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در سال 1380 صورت پذيرفت.
روش بررسي : اين مطالعه به روش كارآزمايي باليني روي 10 فرد سالم و 15 فرد ديابتي نوع II انجام و پاسخ هاي قلبي - عروقي، قبل و تغييرات آن تا 5 مرحله يعني 15،30،60،90و120 دقيقه بعد از مصرف نشاسته گندم، كازئينات سديم و روغن زيتون تعيين شد.ميزان كالري درشت مغذي‌ها 10كيلو كالري به ازاي هر كيلوگرم وزن مطلوب بدن بود.داده‌ها با آزمونهاي آماري آناليز واريانس دو طرفه با اندازه‌گيريهاي تكراري، t مستقل و t زوج مورد قضاوت قرار گرفت.
يافته‌ها: 10 فرد سالم (4 زن و 6 مرد) در سنين 8/5± 6/36 و نمايه توده بدن kg/m2 2/1±24 و 15 فرد ديابتي نوع II (4 زن و 11 مرد) در سنين 2/5± 9/38 سال و نمايه توده بدن kg/m2 6/1±24 مورد بررسي قرار گرفتند. مصرف ماكرونوترينتها در افراد سالم سبب افزايش معني‌دار و تدريجي در برون ده قلبي شد (p<0.05)، در حاليكه در افراد ديابتي تغييرات برون ده قلبي معني‌دار نبود. در افراد سالم فشار‌خون سيستوليك و فشار متوسط شرياني بعداز دريافت ماكرونوترينت‌ها افزايش يافت (p<0.05) ، در حالي كه فشار‌خون سيستوليك افراد ديابتي كاهش يافت (p<0.05) و فشا ر متوسط شرياني افت معني‌داري نشان داد(p<0.05).در هر دو گروه فشار‌خون دياستوليك تغييري نشان نداد.
نتيجه‌گيري: پاسخ هاي قلبي - عروقي افراد سالم و ديابتي نوع II بعد از دريافت ماكرونوترينت‌ها اختلاف معني‌داري نشان داد (p<0.05).بدين ترتيب مي‌توان نتيجه گرفت كه ديابت در همان مراحل اوليه سيستم قلبي - عروقي اين بيماران را درگير مي‌سازد. اما تحقيقات ديگري با تعداد نمونه‌ي بيشتر توصيه مي‌شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 25
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی