برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

سنجش سازه‌ هاي مدل اعتقاد بهداشتي انجام تست پاپ اسمير و عوامل موثر بر آن در زنان تحت پوشش مراکز شهري زرنديه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: سرطان دهانه‌ رحم يکي از شايع ‌ترين سرطان ‌ها در زنان است و با وجود تست پاپ اسمير به ‌عنوان برنامه غربالگري موثر، ميزان استفاده از آن پايين مي ‌باشد، پژوهش حاضر با هدف سنجش سازه ‌هاي مدل اعتقاد بهداشتي در رابطه با انجام تست پاپ اسمير و عوامل موثر بر آن در زنان تحت پوشش مراکز شهري زرنديه صورت گرفت.
روش بررسي: اين مطالعه به روش توصيفي - تحليلي روي
265 نفر از زنان تحت پوشش مراکز بهداشتي - درماني شهر زرنديه انجام شد. ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه ‌اي شامل متغيرهاي دموگرافيک، آگاهي و سازه ‌هاي مدل اعتقاد بهداشتي بود. تجزيه و تحليل داده ‌ها با استفاده از آزمون ‌هاي آماري کاي ‌دو، تي مستقل و روش ‌هاي آماري - توصيفي صورت گرفت. p<0.05 سطح معني ‌دار در نظر گرفته شد.
يافته ‌ها: در اين پژوهش تفاوت معني ‌داري در ميانگين نمره آگاهي و اجزاي الگوي اعتقاد بهداشتي (حساسيت، شدت، منافع و موانع درک ‌شده) افراد با سابقه انجام و عدم انجام تست پاپ اسمير وجود داشت (
p<0.001). سازه ‌هاي مدل اعتقاد بهداشتي، سن، سطح سواد و آگاهي در مجموع %30.8 از واريانس انجام تست پاپ اسمير را تبيين مي ‌کردند، و منافع و حساسيت درک ‌شده، مهمترين پيشگويي ‌کننده‌ هاي انجام تست پاپ اسمير بودند.
نتيجه ‌گيري: يافته‌ هاي اين مطالعه مي ‌تواند در طراحي و اجراي برنامه‌ هاي آموزشي و نيز افزايش مشارکت زنان در برنامه پاپ اسمير مفيد باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 102
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی