برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير مراحل مختلف برداشت بر عملکرد اندام هوايي، اسانس و ترکيب هاي اصلي اسانس آويشن دنايي (.Thymus daenensis Celak)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
 
چکیده: 

به منظور بررسي اثر مراحل مختلف برداشت بر عملکرد اندام هوايي، اسانس و ترکيب هاي اصلي اسانس آويشن دنايي (.Thymus daenensis Celak)، آزمايشي طي سال هاي 88-1386 در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با 3 تکرار در استان اصفهان انجام شد و بهترين زمان برداشت گياه از نظر بالاترين عملکرد اندام هوايي، درصد و عملکرد اسانس و ميزان تيمول بررسي گرديد. اندام هوايي گياه در چهار مرحله فنولوژيکي مختلف شامل: 1) مرحله آغاز گلدهي، 2) مرحله 50% گلدهي 3) مرحله گلدهي کامل و 4) مرحله بذردهي، برداشت و در هواي آزاد و در سايه خشک گرديد. نتايج بدست آمده حکايت از اثر معني دار مراحل مختلف برداشت بر کليه صفات مورد مطالعه داشت. بر اساس ميانگين صفات، بيشترين وزن خشک اندام هوايي و عملکرد اسانس در مرحله گلدهي کامل و بيشترين درصد اسانس در مرحله 50% گلدهي بدست آمد. اثر متقابل سال در مرحله برداشت مشخص نمود که در مجموع تيمار مربوط به مرحله گلدهي کامل سال دوم، بيشترين وزن خشک اندام هوايي و عملکرد اسانس را (به ترتيب معادل با 3083 و 68.61 کيلوگرم در هکتار) توليد نموده است. بيشترين درصد اسانس اندام هوايي در طي دو سال متعلق به مرحله 50% گلدهي بود و سال تاثير معني داري روي درصد اسانس نداشت. شش ترکيب بيشترين درصد اسانس را تشکيل دادند که در بين آنها تيمول ترکيب غالب در هر چهار مرحله برداشت بود. بيشترين مقدار تيمول در مرحله ابتداي گلدهي (85.9%) حاصل شد که نسبت به ساير مراحل برداشت اختلاف معني داري را نشان داد. دومين ترکيب غالب اسانس کارواکرول بود که در مرحله بذردهي به حداکثر مقدار خود رسيد و تفاوت معني داري با ساير مراحل برداشت داشت. سه ترکيب پارا سيمن، 1، 8- سينئول و گاما-ترپينن در مرحله 50% گلدهي، حداکثر مقدار را دارا بودند (به ترتيب 3.4، 1.4 و 1.8%) و بورنئول همانند کارواکرول در مرحله بذردهي بيشترين مقدار (2.53%) را نشان داد. در مجموع بر اساس نتايج بدست آمده بهترين زمان برداشت آويشن دنايي جهت رسيدن به حداکثر پتانسيل عملکرد اندام هوايي، عملکرد اسانس و عملکرد تيمول مرحله گلدهي کامل مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

صفایی، ل.، و شریفی عاشورآبادی، ا.، و زینلی، ح.، و میرزا، م. (1391). تاثیر مراحل مختلف برداشت بر عملکرد اندام هوایی, اسانس و ترکیب های اصلی اسانس آویشن دنایی (.Thymus daenensis Celak). تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, 28(2 (پیاپی 56)), 342-355. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=172976Vancouver : کپی

صفایی لیلا، شریفی عاشورآبادی ابراهیم، زینلی حسین، میرزا مهدی. تاثیر مراحل مختلف برداشت بر عملکرد اندام هوایی, اسانس و ترکیب های اصلی اسانس آویشن دنایی (.Thymus daenensis Celak). تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. 1391 [cited 2021April17];28(2 (پیاپی 56)):342-355. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=172976IEEE : کپی

صفایی، ل.، شریفی عاشورآبادی، ا.، زینلی، ح.، میرزا، م.، 1391. تاثیر مراحل مختلف برداشت بر عملکرد اندام هوایی, اسانس و ترکیب های اصلی اسانس آویشن دنایی (.Thymus daenensis Celak). تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, [online] 28(2 (پیاپی 56)), pp.342-355. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=172976>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 97 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی