برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي صفات مورفولوژيک، درصد اسانس و برخي از عناصر معدني موجود در گياه چند منظوره کافوري (.Camphorosma monspliaca L)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
چکیده: 

يکي از شيوه هاي مديريت منابع طبيعي، بهره برداري از زمين هاي کم بازده و استفاده از گونه هاي مقاوم گياهي در شرايط دشوار مي باشد. در اين پژوهش در سال 1388، از رويشگاه طبيعي کافوري (.Camphorosma monspliaca L) در منطقه اراک (دشت چرا) در مرحله ابتدايي رشد رويشي، گلدهي کامل و رسيدگي بذر با استفاده از پلات گذاري با تکرار، نمونه برداري گرديد. در مرحله گلدهي کامل، ارتفاع گياه، تعداد پنجه، قطر بزرگ و کوچک تاج پوشش (کانوپي)، طول و وزن ريشه، کلروفيل، وزن خشک بوته ها، ميزان قندهاي محلول، پرولين، سديم، پتاسيم، منيزيم، کلسيم، کلر و آهن اندازه گيري شد. مقايسه ميانگين صفات مورفولوژيک نشان داد که منطقه با شوري کمتر (منطقه 3 با EC= 7.6 dS/m)، بيشترين ارتفاع گياه، تعداد پنجه، سرشاخه کل و سرشاخه گلدار را داشت. منطقه با شوري زياد (منطقه 1 با EC= 12.4 dS/m) بيشترين طول ريشه، وزن ريشه، درصد اسانس در مرحله رشد رويشي، گلدهي کامل و رسيدگي را نسبت به مناطق با شوري متوسط (منطقه2  با EC= 11.7 dS/m) و منطقه 3 داشت. منطقه 1 بيشترين قند محلول، پرولين، سديم، پتاسيم، منيزيم، کلسيم و کلر را داشت. منطقه 3 بيشترين کلروفيل کل، کلروفيل a و کلروفيل b را داشت. همچنين منطقه 2 از آهن بيشتري برخوردار بود. نتايج همبستگي ساده صفات نشان دادند که بين ارتفاع گياه با درصد اسانس در مرحله گلدهي کامل همبستگي منفي معني دار وجود داشت. بين قندهاي محلول با پرولين، منيزيم، کلسيم و کلر همبستگي مثبت معني دار وجود داشت. همچنين بين قندهاي محلول با کلروفيل کل 2 همبستگي منفي معني دار وجود داشت. به طور کلي با توجه به نتايج، گياه کافوري گياهي متحمل به شوري بوده و به نظر مي رسد که داراي ارزش دارويي و مرتعي مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

اردکانی، م.، و عباس زاده، ب.، و عصاره، م.، و پاک نژاد، ف.، و کاشانی، ع.، و لایق حقیقی، م. (1391). بررسی صفات مورفولوژیک, درصد اسانس و برخی از عناصر معدنی موجود در گیاه چند منظوره کافوری (.Camphorosma monspliaca L). تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, 28(2 (پیاپی 56)), 267-279. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=172920Vancouver : کپی

اردکانی محمدرضا، عباس زاده بهلول، عصاره محمدحسن، پاک نژاد فرزاد، کاشانی علی، لایق حقیقی معصومه. بررسی صفات مورفولوژیک, درصد اسانس و برخی از عناصر معدنی موجود در گیاه چند منظوره کافوری (.Camphorosma monspliaca L). تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. 1391 [cited 2021April15];28(2 (پیاپی 56)):267-279. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=172920IEEE : کپی

اردکانی، م.، عباس زاده، ب.، عصاره، م.، پاک نژاد، ف.، کاشانی، ع.، لایق حقیقی، م.، 1391. بررسی صفات مورفولوژیک, درصد اسانس و برخی از عناصر معدنی موجود در گیاه چند منظوره کافوری (.Camphorosma monspliaca L). تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, [online] 28(2 (پیاپی 56)), pp.267-279. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=172920>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 39 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی