6 SID.ir | رونديابي تغييرپذيري مکاني کربن آلي خاک در کاربري هاي مختلف يک حوزه نيمه خشک
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

رونديابي تغييرپذيري مکاني کربن آلي خاک در کاربري هاي مختلف يک حوزه نيمه خشک

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه
 
چکیده: 

کربن آلي خاک کليدي ترين عامل در باروري و کيفيت خاک و حفاظت محيط زيست، به ويژه در مناطق نيمه خشک بوده و تنها ابزار شناخته شده براي اصلاح تغييرات اقليمي و کاهش گازهاي گلخانه اي در جو زمين مي باشد. مديريت كربن آلي خاك مستلزم شناخت ساختار تغييرپذيري آن در زمان و مکان است. اين پژوهش با هدف مقايسه كارايي روش هاي مختلف درون يابي كربن آلي خاك در کاربري هاي مختلف يک حوزه نيمه خشک در غرب کشور انجام شد. نتايج نشان داد که روش هاي کريجينگ معمولي، کوکريجينگ با متغير کمکي درصد آهك و روش RBF با تابع اسپلين، به ترتيب داراي بيشترين كارايي در درون يابي بودند. با تفکيک کاربري ها و درون يابي مجزا در آنها، روش مناسب درون يابي عبارت بود از کوکريجينگ معمولي با متغير کمکي درصد سنگريزه سطحي، درصد آهك و کلاس فرسايش، به ترتيب براي مرتع، زراعت و جنگل بود که تفاوت زيادي با روش RBF نداشت. مدل مناسب براي کليه روش هاي درون يابي زمين آماري در کليه کاربري ها، مدل نمايي با گام حدود 750 تا 1000 متر و خطاي اندازه گيري متوسط (35 تا 65 درصد) بود. استفاده از روش درون يابي پلي گونال کريجينگ توانست اثر نوع کاربري را در تغييرات مکاني كربن آلي خاك نشان دهد؛ اما تغيير چنداني در شاخص هاي كارايي درون يابي ايجاد ننمود. ضمن آنکه خطاي برآورد در دامنه جنوبي بخش مرتع، به دليل تفاوت زياد در جهت ناهمسان گردي و روند نسبت به واريوگرام پايه، در روش پلي گونال کريجينگ بيشتر بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 81
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی