برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1388 , دوره  1 , شماره  2 ; از صفحه 115 تا صفحه 132 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه تعهد سازماني با کيفيت زندگي کاري كاركنان بيمارستان شهيد مدني تبريز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

هدف اصلي در اين مقاله تعيين رابطه تعهد سازماني كاركنان با كيفيت زندگي كاري آنان در بيمارستان شهيد مدني تبريز مي باشد. كيفيت زندگي كاري نمايان كننده نوعي فرهنگ سازماني و شيوه مديريت است كه كاركنان بر اساس آن احساس مالكيت، خودكفايي و عزت نفس مي كنند. برنامه كيفيت زندگي كاري شامل هرگونه بهبود در فرهنگ سازماني است كه حامي رشد و تعالي كاركنان در سازمان باشد. كيفيت زندگي در انديشه دوركهايم، معلول مكانيسم هاي معين و عوامل اجتماعي مشخص مي باشند در نظريه وي كيفيت زندگي تابع نوع و شدت و چگونگي رابطه اجتماعي است. جامعه آماري تحقيق فوق كليه كاركنان بيمارستان شهيد مدني تبريز مي باشند در سال 1389 برابر 1200 نفر گزارش شده و از اين تعداد حدود 384 نفر از طريق نمونه گيري طبقه اي متناسب و تصادفي به عنوان نمونه آماري انتخاب شده و داده ها و با استفاده از پرسشنامه 24 سوالي تعهد سازماني «آلن و ماير» و پرسشنامه كيفيت زندگي كاري ريچارد والتون (40 سوالي) جمع آوري گرديد. و اين تحقيق يك مطالعه كاربردي و توصيفي مي باشد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار آماري spss انجام شد و از آزمون هاي آماري ضريب همبستگي پيرسون و تي تست استفاده شد. يافته ها نشان داد كه بين تعهد سازماني و كيفيت زندگي كاري كاركنان رابطه وجود دارد و بين تعهد عاطفي، مستمر و هنجاري با كيفيت زندگي كاري رابطه وجود دارد و تعهد سازماني كاركنان بر اساس جنسيت آنان متفاوت است ولي تعهد سازماني كاركنان بر اساس ميزان تحصيلات معني دار نيست.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 223
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی