برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1388 , دوره  1 , شماره  2 ; از صفحه 7 تا صفحه 30 .
 
عنوان مقاله: 

تعيين عوامل اجتماعي – فرهنگي مرتبط با ميزان رضايت از زندگي زناشويي در ميان زنان متاهل شهر آذرشهر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

رضايت از عوامل بسيار مهم در زندگي زناشويي است، رضايت زناشويي باعث مي شود زوجين آرامش را در زندگي ببينند و با آرامش و رضايت آنها، فرزندان نيز در خانواده به خوبي تربيت مي شوند و آثار آن را در جامعه از خود نشان خواهند داد. بنابراين با توجه به اهميت و نقش رضايت از زندگي زناشويي در روابط بين زوجين و افزايش آرامش در زندگي زناشويي لزوم توجه و بررسي اين متغير در جهت کاهش تعارضات و مشکلات و بهبود و افزايش وضعيت زندگي زناشويي احساس مي گردد. هدف کلي اين پژوهش تعيين عوامل موثر بر ميزان رضايت زناشويي در ميان زنان شهر آذرشهر (زنان متاهل بالاي 15 ساله) مي باشد. و اهداف جزئي آن تعيين رابطه بين ميزان دينداري، سرمايه اجتماعي، ساختار قدرت، پايگاه اجتماعي اقتصادي خانواده، فاصله سني زوجين، طول مدت ازدواج، وضعيت اشتغال زنان و تحصيلات زنان (متغير مستقل) با ميزان رضايت زناشويي (متغير وابسته) مي باشد. چارچوب نظري آن را نظريه هاي نياز مازلو، همسان همسري برگس، دين دورکيم، سرمايه اجتماعي رابرت پاتنام، قدرت و طول مدت ازدواج ميشل آندره تشکيل مي دهد.
روش: روش تحقيق مورد استفاده در اين پژوهش، پيمايشي و شيوه نمونه گيري آن، خوشه اي چندمرحله اي مي باشد. جامعه آماري تحقيق حاضر زنان متاهل بالاي 15 ساله (9325=
N) در شهر آذرشهر مي باشد. حجم نمونه آن 354 زن مي باشد. براي ارائه نتايج از روش ها و آماره هاي توصيفي و نيز براي تجزيه و تحليل داده ها، شيوه هاي آماري ضريب همبستگي پيرسون و آزمون تحليل واريانس استفاده شده است، که تمام تحليل هاي فوق توسط نرم افزارSPSS مي باشد.
يافته هاي تحقيق: نتايج حاصل از آزمون فرضيه ها نشان دهنده وجود رابطه معنادار بين متغيرهاي ميزان دينداري، سرمايه اجتماعي، طول مدت ازدواج به عنوان متغير مستقل با ميزان رضايت زناشويي به عنوان متغير وابسته مي باشد. هم چنين ميزان رضايت زناشويي بر اساس ساختار قدرت در خانواده، پايگاه اقتصادي اجتماعي خانواده و تحصيلات زنان متفاوت است. ميزان رضايت زناشويي بر اساس وضعيت اشتغال زنان متفاوت نيست، بين فاصله سني زوجين و رضايت زناشويي رابطه وجود ندارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

بنی فاطمه، ح.، و طاهری تیمورلویی، ط. (1388). تعیین عوامل اجتماعی – فرهنگی مرتبط با میزان رضایت از زندگی زناشویی در میان زنان متاهل شهر آذرشهر. مطالعات جامعه شناسی, 1(2), 7-30. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=172137Vancouver : کپی

بنی فاطمه حسین، طاهری تیمورلویی طاهره. تعیین عوامل اجتماعی – فرهنگی مرتبط با میزان رضایت از زندگی زناشویی در میان زنان متاهل شهر آذرشهر. مطالعات جامعه شناسی. 1388 [cited 2021September17];1(2):7-30. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=172137IEEE : کپی

بنی فاطمه، ح.، طاهری تیمورلویی، ط.، 1388. تعیین عوامل اجتماعی – فرهنگی مرتبط با میزان رضایت از زندگی زناشویی در میان زنان متاهل شهر آذرشهر. مطالعات جامعه شناسی, [online] 1(2), pp.7-30. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=172137. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 885 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی