برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1391 , دوره  21 , شماره  64 ; از صفحه 27 تا صفحه 42 .
 
عنوان مقاله: 

برآوردي از نقش عوامل موثر بر كسري بودجه در ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

در بعضي از كشورها همچون ايران، دولت نقش مهمي در اداره فعاليت هاي كشور دارد و انجام بسياري از فعاليت هاي عمراني و خدمات درماني بر عهده دولت است. دولت براي انجام وظايف خود به بودجه نياز دارد كه ممكن است به علت تحقق نيافتن درآمدهاي پيش بيني شده در بودجه و يا فزوني يافتن هزينه ها با كسري بودجه مواجه گردد. سوال اصلي اين مقاله، بررسي و تعيين نحوه اثرگذاري متغيرهاي يارانه، تورم، درآمدهاي مالياتي، درآمدهاي نفتي، مخارج دولتي، رشد اقتصادي، جنگ ها، انتخابات، بيكاري و جمعيت بر كسري بودجه دولت است. علت انتخاب و بررسي آثار اين متغيرها مبتني بر نظريه كينزي، تئوري ماليه بهينه، تئوري قرض تصادفي، تئوري انتخاب عمومي مي باشد. در مطالعه حاضر، کسري بودجه به صورت تفاضل مخارج و درآمدهاي دولت تعريف و به صورت متغير وابسته وارد مدل مي گردد. جهت آزمون اثرگذاري اين متغيرها از آمار فاصله سال هاي 87-1358 و جهت آزمون نحوه تاثيرگذاري اين متغيرها بر كسري بودجه از روش حداقل مربعات معمولي استفاده مي شود. نتايج اين مطالعه حاكي از اثر منفي درآمدهاي نفتي، درآمدهاي مالياتي، رشد اقتصادي بر كسري بودجه و تاثير مثبت يارانه ها و هزينه هاي عمومي دولت بر كسري بودجه دولت است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 431
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی