برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي ويژگي هاي کارآفرينانه دانشجويان دانشگاه سيستان و بلوچستان، دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي سراوان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی سراوان، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران
 
چکیده: 

اين پژوهش با هدف بررسي روحيه کارآفرينانه دانشجويان دانشگاه سيستان و بلوچستان، دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي سراوان و در چارچوب کلي پژوهش هاي توصيفي، پيمايشي به انجام رسيده است. جامعه آماري پژوهش دانشجويان دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي سراوان بوده است (N=510) و نمونه اي به تعداد 100 نفر به روش طبقه اي تصادفي با انتساب متناسب انتخاب و با استفاده از ابزار پرسشنامه مورد مطالعه قرار گرفت. روش آلفاي کرونباخ به منظور تشخيص پايايي پرسشنامه ها استفاده شد که مقدار ضريب محاسبه شده آن برابر با 0.82 بوده است که نشان از قابل قبول بودن ابزار تحقيق دارد. روايي محتوايي پرسشنامه نيز با نظرخواهي از کارشناسان و صاحب نظران مرتبط با موضوع تاييد شد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS v13 انجام گرفت. نتايج پژوهش نشان داد که ويژگي کنترل دروني و توفيق طلبي در بين بيشتر دانشجويان به ترتيب، در حد بالا و متوسط بوده است و روحيه ريسک پذيري، خلاقيت و استقلال طلبي آنان در حد پايين بوده است. همچنين مقايسه روحيه کارآفريني بين دانشجويان مقاطع کارداني و کارشناسي نشان داد که به جزء ويژگي توفيق طلبي، در مورد ساير ويژگي هاي کارآفرينانه تفاوت معني داري بين اين دو گروه وجود نداشته است. دانشجويان دختر و پسر تنها از نظر روحيه ريسک پذيري با يکديگر تفاوت داشته و دانشجويان پسر از ريسک پذيري بالاتري برخوردار بوده اند. در مورد ساير ويژگي هاي کارآفرينانه تفاوت معني داري بين دانشجويان دختر و پسر مشاهده نشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 140
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی