برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

عوامل تاثيرگذار بر دانش، نگرش و مهارت شرکت کنندگان در رهيافت مدرسه مزرعه کشاورز نسبت به گسترش فناوري مديريت تلفيقي آفات

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بیرجند، بیرجند، ایران
 
چکیده: 
هدف اصلي پژوهش حاضر سنجش دانش، نگرش و مهارت کشاورزان شرکت کننده در رهيافت مدرسه مزرعه کشاورز پيرامون گسترش فناوري مديريت تلفيقي آفات بوده است که با استفاده از روش توصيفي، تحليلي و از طريق پيمايش صورت پذيرفته است. جامعه آماري مورد نظر را کشاورزان شرکت کننده در مدرسه مزرعه کشاورز در استان سيستان و بلوچستان تشکيل دادند که با توجه به کوچکي جامعه مورد نظر در اين تحقيق با استفاده از روش سرشماري، 140 نفر مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار پژوهش، پرسشنامه اي بود که روايي آن بر اساس نظر جمعي از اساتيد ترويج و آموزش کشاورزي و کارشناسان اجرايي استان سيستان و بلوچستان تاييد گرديد و براي تعيين ميزان پايايي بخش هاي مختلف از ضريب آلفاي کرونباخ استفاده شد که 89 درصد بيان گر مناسب بودن ابزار تحقيق بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تجزيه و تحليل شدند. نتايج حاصل از يافته هاي توصيفي نشان داد که ميزان دانش فني، نگرش و مهارت بيش از نيمي از کشاورزان شرکت کننده در رهيافت مدرسه مزرعه کشاورز در حد «خوب» و «عالي» قرار دارند. به علاوه، براي شناسايي و تبيين پراهميت ترين متغيرهاي تاثيرگذار بر دانش، نگرش و مهارت کشاورزان شرکت کننده در مدرسه مزرعه کشاورز در زمينه شيوه هاي مديريت تلفيقي آفات در اين پژوهش از رگرسيون چندمتغيره به روش مرحله اي استفاده شد که نتايج نشان مي دهد متغيرهاي پيش بين در تعيين ميزان دانش، نگرش و مهارت به ترتيب 36.9، 30.6 و 27.6 درصد از ميزان نوسانات متغير وابسته را تبيين مي کنند و بقيه مرتبط به ساير عوامل مي گردد که در اين پژوهش مورد مطالعه قرار نگرفتند. در نهايت بر اساس يافته هاي تحقيق پيشنهادهايي ارايه گرديد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

اتحادی ابری، م.، و روستا، ک.، و قلی نیا، م. (1390). عوامل تاثیرگذار بر دانش, نگرش و مهارت شرکت کنندگان در رهیافت مدرسه مزرعه کشاورز نسبت به گسترش فناوری مدیریت تلفیقی آفات. پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی, 4(4 (پیاپی 16)), 13-28. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=171736Vancouver : کپی

اتحادی ابری مریم، روستا کوروش، قلی نیا محمدجواد. عوامل تاثیرگذار بر دانش, نگرش و مهارت شرکت کنندگان در رهیافت مدرسه مزرعه کشاورز نسبت به گسترش فناوری مدیریت تلفیقی آفات. پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی. 1390 [cited 2022January21];4(4 (پیاپی 16)):13-28. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=171736IEEE : کپی

اتحادی ابری، م.، روستا، ک.، قلی نیا، م.، 1390. عوامل تاثیرگذار بر دانش, نگرش و مهارت شرکت کنندگان در رهیافت مدرسه مزرعه کشاورز نسبت به گسترش فناوری مدیریت تلفیقی آفات. پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی, [online] 4(4 (پیاپی 16)), pp.13-28. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=171736. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 98 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی