برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1383 , دوره  57 , شماره  1 ; از صفحه 3 تا صفحه 22 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي عوامل موثر در وقوع زمين لغزش ها و پهنه بندي خطر زمين لغزش (مطالعه موردي: حوزه آبخيز شيرين رود-سدتجن)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 
چکیده: 
در حوزه هاي شمالي كشور، تركيب عوامل طبيعي و انساني باعث وقوع خسارت هاي زياد ناشي از زمين لغزش ها شده است. يكي از راهكارهاي مهم براي كاهش خسارت هاي ناشي از وقوع زمين لغزش ها, دوري جستن از اين مناطق است. بدين منظور لازم است تا نقشه پهنه بندي خطر زمين لغزش براي اين مناطق تهيه گر دد. در مراحل اوليه اين تحقيق و پس از بررسي هاي ميداني و مرور مطالعات انجام شده در مناطق مشابه با حوزه آبخيز شيرين رود , . عامل ارتفاع از سطح دريا، شيب، جهت ، بارندگي، كاربري زمين ها، زمين شناسي، فاصله از جاده , فاصله از گسل و فاصله از شبكه هيدروگرافي به عنوا ن عوامل موثر اوليه در وقوع زمين لغزش منطقه تشخيص داده شدند . پس از اينكه لايه هاي اطلاعاتي مربوط به اين 9 عامل در محيط GIS و با استفاده از نرم افزارهاي (Arcview و Idrisi, Arc/Info, Ilwis) تهيه شد, هر كدام از اين لايه ها با لايه اطلاعاتي پراكنش زمين لغزش ها قطع داده شد . تجزيه و تحليل نتايج به دست آمده نشان داد كه دو عامل جهت شيب و فاصله از شبكه هيدروگرافي داراي تاثير كمي در وقوع زمين لغزش مي باشند. سپس با استفاده از هفت عامل موثر ديگر، پهنه بندي خطر زمين لغزش به . روش ارزش اطلاعاتي، تراكم سطح ، شاخص همپوشاني و روش تحليل سلسله مراتبي سيستم ها ( AHP) و در محيط GIS انجام شد . نتايج به دست آمده از اين تحقيق بيانگر اين است كه در هر چهار روش مناطقي كه در آنها تغييرات زياد كاربري زمين ها صورت گرفته، جزء مناطق پر خطر محسوب مي گردند ونيز مناطق اطراف دهانه خروجي حوزه در هر 4 روش داراي پتانسيل بالا در وقوع زمين لغزش مي باشند. پس از اين مرحله ارزيابي رو ش هاي پهنه بندي و اولويت بندي آنها از نظر تفكيك كلاسه هاي خطر انجام شد . براي اين كار از روش نسبت تراكمي در هر يك از كلاسه هاي خطر استفاده شد كه نتايج بيانگر تفكيك بهتر كلاسه هاي خطر در روش شاخص همپوشاني مي باشد
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 374
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی