برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1381 , دوره  55 , شماره  1 ; از صفحه 95 تا صفحه 107 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ارتباطات متقابل خواص فيزيكي و شيميايي خاك با گونه هاي غالب مرتعي منطقه مهرزمين قم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

با مطالعه ارتباطات بين خاك و گياه، مي توان به ويژگي هاي هريك دست يافت و از آنها براي مديريت صحيح و منطبق بر اصول اكولوژيك، استفاده كرد. براي رسيدن به هدف اصلي اين تحقيق كه بررسي روابط متقابل بين پوشش گياهي و خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك بود، ابتدا تيپ بندي منطقه مورد مطالعه بر روي نقشه توپوگرافي 1:50000 صورت گرفت. سپس داخل هريك از تيپ ها، منطقه معرف انتخاب و نسبت به انجام مطالعات پوشش گياهي و خاك اقدام شد. در هريك از تيپ هاي مورد مطالعه، تعداد 15 پلات يك مترمربعي قرار داده شد و عوامل مختلف گياهي از جمله درصد تاج پوشش گونه هاي گياهي در هريك از پلاتها يادداشت گرديد. سپس به ازاي هر يك از گونه هاي غالب، تعداد چهار پروفيل حفر و از هريك از آنها نمونه خاك برداشت شد. هريك از نمونه هاي برداشت شده مورد آزمايش قرار گرفت و عوامل مختلف فيزيكي و شيميايي خاك اندازه گيري و تجزيه واريانس بر روي داده هاي حاصله صورت گرفت. در نهايت، ضرايب همبستگي و رگرسيون بين درصد تاج پوشش هريك از گونه هاي گياهي غالب با عوامل خاكي موردنظر به دست آمد. نتايج نشان داد كه پارامترهاي مختلف خاكي تاثير يكساني بر گونه هاي گياهي ندارند و از بين عوامل خاكي مورد بررسي، تاج پوشش گونه ها بيشترين همبستگي را با دو عامل ميزان پتاسيم و ضخامت افق ها و كمترين همبستگي را با هدايت الكتريكي داشتند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

جعفری، م.، و باقری، ح.، و قنادها، م.، و ارزانی، ح. (1381). بررسی ارتباطات متقابل خواص فیزیکی و شیمیایی خاک با گونه های غالب مرتعی منطقه مهرزمین قم. منابع طبیعی ایران, 55(1), 95-107. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=17158Vancouver : کپی

جعفری محمد، باقری حسین، قنادها محمدرضا، ارزانی حسین. بررسی ارتباطات متقابل خواص فیزیکی و شیمیایی خاک با گونه های غالب مرتعی منطقه مهرزمین قم. منابع طبیعی ایران. 1381 [cited 2021June24];55(1):95-107. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=17158IEEE : کپی

جعفری، م.، باقری، ح.، قنادها، م.، ارزانی، ح.، 1381. بررسی ارتباطات متقابل خواص فیزیکی و شیمیایی خاک با گونه های غالب مرتعی منطقه مهرزمین قم. منابع طبیعی ایران, [online] 55(1), pp.95-107. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=17158. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 87 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی