برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير جايگزيني پروتئين گياهي به جاي آرد ماهي روي شاخص هاي رشد، کيفيت لاشه و پارامترهاي بيوشيميايي خون فيل ماهي جوان (Huso huso)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 
چکیده: 

اين تحقيق بمنظور بررسي امکان جايگزيني پروتئين هاي گياهي (کنجاله سويا و گلوتن ذرت) بجاي آرد ماهي در جيره غذايي فيل ماهي جوان (ميانگين وزن اوليه 159.55±2.14) به مدت دو ماه از مهر تا آذر 1388 در مرکز تحقيقات آبزي پروري وابسته به دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان انجام شد. جيره غذايي با پروتئين خام 46.5 درصد، انرژي خام 5.4 کالري بر گرم در 4 سطح جايگزيني جيره (1) صفر، جيره (2) 270، جيره (3) 450 و جيره (4) 660 گرم بر کيلوگرم ساخته شد و ماهي ها به مدت 60 روز مورد تغذيه قرار گرفتند. در پايان دوره آزمايش تفاوت معني داري در شاخص هاي رشد مشاهده گرديد (P<0.05). وزن بدست آمده، نرخ رشد ويژه، ضريب تبديل غذايي و شاخص کارآيي پروتئين بطور معني داري در ماهيان تغذيه شده با جيره غذايي (1) بالاتر بود (P<0.05). اما شاخص هاي رشد در بين جيره هاي غذايي (2) و (3) تفاوت معني داري نداشت (P>0.05). درصد رطوبت و چربي لاشه فيل ماهيان در تيمارهاي آزمايش بطور معني داري اختلاف داشتند (P<0.05). اگرچه بين پروتئين و خاکستر تفاوت معني داري مشاهده نشد (P>0.05). درصد هماتوکريت بطور معني داري در تيمارهاي آزمايشي 1 و 2 بيشتر از تيمارهاي 3 و 4 بود و ميزان گلوکز پلاسما در بين تيمارهاي آزمايشي 1 و 4 اختلاف معني داري داشت (P<0.05). ميزان کلسترول پلاسما با کاهش آرد ماهي کاهش يافت و در تيمار آزمايشي 1 بطور معني داري بيشتر از تيمارهاي 3 و 4 بود (P<0.05). نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد که مخلوط آرد سويا و گلوتن ذرت جايگزين مناسبي براي آرد ماهي نيست و موجب کاهش رشد در اين ماهي مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 94
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی