نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1333 , دوره  1 , شماره  3 ; از صفحه 62 تا صفحه 67 .
 
عنوان مقاله: 

يكي از فارسيات ابونواس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است