برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير سطوح مختلف ديازينون بر مقادير LC50، هماتوکريت و علائم باليني در بچه ماهي کلمه ترکمني (استان گلستان) (Rutilus rutilus caspius)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، گرگان
 
چکیده: 

تاثير سطوح مختلف غلظت هاي سم ديازينون به منظور تعيين غلظت کشنده (LC50) از جمعيت ماهي کلمه (Rutilus rutilus caspius) طي 96 ساعت روي بچه ماهيان کلمه ترکمني تهيه شده از ايستگاه تحقيقات شيلاتي قره سو در سال 1388 در دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان انجام گرفت. در اين تحقيق 126 عدد بچه ماهي کلمه با ميانگين وزني 3 گرم استفاده شد. آزمايشات بصورت ساکن و بر اساس دستورالعمل O.E.C.D در شرايط کيفي ثابت آب در دماي 24±1 و pH= 8-8.5 در يک طرح کاملا تصادفي با تيمار سطوح مختلف غلظت سم ديازينون (در 5 سطح، 5، 5.95، 7.07، 8.48 و 10 ميلي گرم در ليتر) و 3 تکرار انجام و مقايسه ميانگين ها با استفاده از آزمون دانکن در سطح معني دار 5 درصد صورت گرفت. نتايج نشان دادند که در پايان آزمايش 96 ساعته، ميزان LC50، 7.88 ميلي گرم در ليتر بدست آمد. در اين آزمايش از نظر باليني علائمي مانند خميدگي ستون فقرات، لرزش بدن، خون مردگي در باله دمي و سر و شناي نامنظم در ماهيان مورد آزمايش مشاهده گرديد. در بررسي هماتولوژي، بين غلظت هاي 5 و 5.95 ميلي گرم در ليتر سم ديازينون، درصد هماتوکريت بشدت کاهش و در ادامه با افزايش غلظت سم، اين کاهش بطئي بود. همچنين تفاوت معني داري بين گروه شاهد و گروه LC50 از لحاظ درصد هماتوکريت مشاهده گرديد که بترتيب مقادير ميانگين 36 و 27 درصد اندازه گيري شد. با توجه به نتايج بدست آمده، ديازينون براي ماهيان کلمه ترکمني جزء سموم آفت کش سمي طبقه بندي شده است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 89
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی