برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ميزان سرمايه‌ اجتماعي زنان شهر بروجن و عوامل اجتماعي تاثيرگذار بر آن

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، مرکز بروجن
 
چکیده: 

سطور حاضر، با توجه به اهميت سرمايه‌ اجتماعي زنان براي جامعه، براي مطالعه‌ اين سرمايه و عوامل تاثيرگذار بر آن به نگارش درآمده است. چهارچوب نظري اين مقاله، تلفيقي از نظرات رابرت پاتنام، جيمز کلمن، پير بورديو و فمينيسم راديکال است که از اين نظريات، هشت فرضيه‌ در پاسخ به پرسش ‌هاي اصلي تحقيق استخراج گرديد. اين فرضيه‌ ها با استفاده از روش پيمايشي آزمون شدند. در راستاي اين روش، پس از تعريف عملياتي متغيرها، از پرسشنامه استفاده شد که آلفاي کرونباخ آن برابر با 0.89 بود و سپس با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 376 نفر برآورد شد و پس از آن، پرسشنامه‌ ها توزيع و سپس جمع ‌آوري، پردازش و تحليل شدند. داده‌ هاي به ‌دست آمده با استفاده از آماره‌ هاي توصيفي و تحليل رگرسيون دو متغيره و سپس چند متغيره تحليل شدند. اهم نتايج حاصل از تحليل توصيفي و رگرسيون دو متغيره عبارتند از: ميزان سرمايه‌ اجتماعي زنان در حد متوسط؛ يعني 40.5 از کل (84) است. متغيرهاي سرمايه‌ اجتماعي خانواده با بتاي 0.75، سرمايه‌ اجتماعي خويشاوندان با بتاي 0.65، دينداري با بتاي 0.208، سنت ‌گرايي با بتاي 0.22، غرب ‌گرايي با بتاي -0.13 و مردسالاري با بتاي -0.115 بر ميزان سرمايه‌ ‌اجتماعي زنان شهر بروجن داراي تاثير معناداري است. بر اساس تحليل چند متغيره، دو متغير ديگر؛ يعني طبقه‌ اجتماعي و مهاجرت نيز داراي تاثير معناداري بر متغير وابسته هستند و متغيرهاي غرب‌ گرايي و سنت‌ گرايي - بر خلاف تحليل دو متغيره - به دليل تاثيرات برآيندي داراي اثر معناداري بر متغير وابسته نيستند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

قجری، ح.، و علیخانی فرادنبه، ا. (1391). میزان سرمایه‌ اجتماعی زنان شهر بروجن و عوامل اجتماعی تاثیرگذار بر آن. جامعه شناسی کاربردی (مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان), 23(1 (پیاپی 45)), 171-193. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=170143Vancouver : کپی

قجری حسینعلی، علیخانی فرادنبه اعظم. میزان سرمایه‌ اجتماعی زنان شهر بروجن و عوامل اجتماعی تاثیرگذار بر آن. جامعه شناسی کاربردی (مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان). 1391 [cited 2021May11];23(1 (پیاپی 45)):171-193. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=170143IEEE : کپی

قجری، ح.، علیخانی فرادنبه، ا.، 1391. میزان سرمایه‌ اجتماعی زنان شهر بروجن و عوامل اجتماعی تاثیرگذار بر آن. جامعه شناسی کاربردی (مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان), [online] 23(1 (پیاپی 45)), pp.171-193. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=170143. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 203 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی