مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
يغما :   1328 , دوره  2 , شماره  9 ; از صفحه 393 تا صفحه 398 .
 
عنوان مقاله: 

تشبيه، تشبيه تمثيل

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است