نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ميزان نيترات و نيتريت در چاه‌هاي واحدهاي صنعتي منطقه غرب تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
نیترات به عنوان آخرین مرحله اکسیداسیون ترکیبات نیتروژن دار محسوب می شود Bouchard, et al. 1992  که عامل بیماری متهمو گلوبینمیا در نوزادان می باشد Grauni, et al.  و احتمال تشکیل ترکیبات سرطانزای نیترو آمین از آن به عنوان یکی از شاخصهای شیمیایی آلودگی آب به فاضلابها و پسمانده های جامد مورد توجه است WHO, Guidelines 1998. با توجه به نقش فاضلاب در آلودگي منابع زيرزميني و از جمله آلودگي اين قبيل منابع به تركيبات نيترات و نيتريت، در زمستان سال 1377 از ميان 300 واحد بزرگ صنعتي غرب تهران (حد فاصل تهران - كرج)، تعداد 100 واحد انتخاب و از منابع آبهاي زيرزميني آنها به منظور سنجش ميزان نيتريت نمونه ‌برداري به عمل آمد. نتايج حاصل كه براساس آخرين چاپ كتاب روشهاي استاندارد (ويژگيهاي فيزيكي شيميايي آب، 1376) براي آزمونهاي آب و فاضلاب انجام گرفت، حاكي از آن است كه ميانگين غلظت نيترات در آبخون منطقه 51.96 ميلي‌گرم در ليتر با انحراف معيار 20.157 ميلي‌گرم در ليتر از حداكثر 85.49 تا حداقل 5.9 ميلي‌گرم در ليتر و ميانگين مقدار نيتريت 16.18 ميكروگرم در ليتر با انحراف معيار 43.06 ميكروگرم در ليتر از حداقل 0.29 تا حداكثر 314.22 ميكروگرم در ليتر متغير است. مقايسه داده‌هاي به دست آمده با يافته‌هاي ساير محققان در تعيين مقدار نيتريت و نيترات در چاه هاي مورد بررسي مقادير اندازه ‌گيري شده نيترات و نيتريت بيش از رهنمود سازمان جهاني بهداشتMara, M. 1989 WHO و   آخرين استاندارد ملي كشور است. محاسبات آماري به منظور تعيين ارتباط بين فاصله محل تخليه فاضلابها و عمق آب با محتوي نيترات و نيتريت چاههاي آب مورد بررسي نشان داد كه ارتباط معني‌دار آماري بين مقادير پرنيترات با عمق آب برقرار بوده (P=0.034, R=0.44) و با افزايش عمق آب، غلظت نيترات آنها كاهش مي‌يابد، در حالي كه بين فاصله چاههاي جاذب با غلظت نيترات در چاه آب مورد بررسي (P=0.26) و نيتريت آب ( 0.82=P) رابطه معني‌داري برقرار نيست. رسم منحني هم غلظت نيترات در منطقه غرب تهران و مقايسه آن با منحني‌هاي مشابه رسم شده در سال 1373 نشان مي‌دهد كه در اين سال در تمامي مناطق غرب نيترات آبهاي زيرزميني از 20 ميلي‌گرم در ليتر فراتر نبوده است (ايماندل، ايرانشاهي 1373) ، در حالي كه در سال 1377، آب‌هاي زيرزميني حاوي مقادير 20 تا 80 ميلي‌گرم در ليتر نيترات و حتي مناطق با محتوي بيش از 80 ميلي‌گرم در ليتر نيترات نيز شناسايي گرديده‌اند. كه مويد روند رو به فزوني آلودگي آبخوان منطقه غرب تهران در اثر تخليه بي‌ضابطه فاضلابهاي شهري و صنعتي به لايه‌هاي آبدار اين منطقه مي‌باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

فرشاد، ع.، و ایمان دل، ک. (1381). میزان نیترات و نیتریت در چاه‌های واحدهای صنعتی منطقه غرب تهران. مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی, 1(2 (پیاپی 2)), 33-44. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=16922Vancouver : کپی

فرشاد علی اصغر، ایمان دل کرامت اله. میزان نیترات و نیتریت در چاه‌های واحدهای صنعتی منطقه غرب تهران. مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی. 1381 [cited 2022May23];1(2 (پیاپی 2)):33-44. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=16922IEEE : کپی

فرشاد، ع.، ایمان دل، ک.، 1381. میزان نیترات و نیتریت در چاه‌های واحدهای صنعتی منطقه غرب تهران. مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی, [online] 1(2 (پیاپی 2)), pp.33-44. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=16922. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 437 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی