برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1391 , دوره  2 , شماره  3 ; از صفحه 99 تا صفحه 110 .
 
عنوان مقاله: 

اولويت بندي موانع مشارکت در طرحهاي مرتعداري از ديدگاه كارشناسان (نمونه موردي: استان تهران- دشت لار)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تحصیلات تکمیلی، گروه منابع طبیعی، بروجرد، ایران
 
چکیده: 

با توجه به روند رو به رشد تخريب مراتع، ارائه راهكارهايي براي جلوگيري از تخريب اين منبع ارزشمند ضروري به نظر مي رسد كه يكي از اين راهكارها، برنامه ريزي هايي از سوي دولت و كارشناسان براي بيشتر شدن مشاركت مرتعداران در طرح هاي مرتعداري است. اين تحقيق در حوزه آبخيز سد لار بر اساس مطالعه اسنادي و ميداني صورت گرفته است. جامعه آماري اين تحقيق شامل کارشناسان مرتعداري منطقه لار بود که بر اساس نمونه گيري اوليه تعداد 35 نفر از آنان به پرسشنامه هاي ارسالي پاسخ داده اند. جهت تجزيه و تحليل داده ها از روش هاي آمار توصيفي و استنباطي استفاده شده است كه در آمار استنباطي از رگرسيون چندگانه و ضريب همبستگي اسپيرمن استفاده گرديد. نتايج حاصل از ضريب همبستگي بين متغيرهاي تحقيق نشان داد كه رابطه بين متغيرهاي سطح تحصيلات، سابقه مرتعداري، كيفيت مراتع، موانع اقتصادي و موانع مديريتي با متغير وابسته ميزان مشارکت در طرحهاي مرتعداري معني دار شده است. نتايج رگرسيون چندمتغيره نشان داد که متغيرهاي سطح تحصيلات، سابقه مرتعداري و كيفيت مراتع نقش مثبت و متغيرهاي موانع اقتصادي و مديريتي نقش معكوسي بر ميزان مشاركت مرتعداران در طرح هاي مرتعداري داشته اند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

خان محمدی، م.، و آریاپور، ع.، و رزاقی، م. (1391). اولویت بندی موانع مشارکت در طرحهای مرتعداری از دیدگاه کارشناسان (نمونه موردی: استان تهران- دشت لار). اکوسیستم های طبیعی ایران, 2(3), 99-110. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=168595Vancouver : کپی

خان محمدی مژده، آریاپور علی، رزاقی محمدحسین. اولویت بندی موانع مشارکت در طرحهای مرتعداری از دیدگاه کارشناسان (نمونه موردی: استان تهران- دشت لار). اکوسیستم های طبیعی ایران. 1391 [cited 2021April10];2(3):99-110. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=168595IEEE : کپی

خان محمدی، م.، آریاپور، ع.، رزاقی، م.، 1391. اولویت بندی موانع مشارکت در طرحهای مرتعداری از دیدگاه کارشناسان (نمونه موردی: استان تهران- دشت لار). اکوسیستم های طبیعی ایران, [online] 2(3), pp.99-110. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=168595>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 129 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی