برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1387 , دوره  4 , شماره  1 ; از صفحه 29 تا صفحه 40 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثرات تاريخ كاشت و مقاديرمختلف كود نيتروژن بر خصوصيات كمي و كيفي گياه دارويي بابونه آلماني در شرايط اصفهان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردستان
 
چکیده: 

به منظور بررسي اثرات تاريخ كاشت و سطوح مختلف كود نيتروژن بر ماده مؤثره و صفات مورد بررسي گياه بابونه آلماني در كشت بهاره در منطقه اصفهان، آزمايشي به صورت فاكتوريل در قالب طرح بلو ك هاي كامل تصادفي در سه تكرار طي سال زراعي 84-83 در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان اجراء گرديد. تيمارهاي مورد بررسي در اين آزمايش شامل سه تاريخ كاشت 15 اسفند ماه، اول و 15 فروردين ماه و سه سطح كود نيتروژن شامل 75، 150 و 225 كيلوگرم كود اوره در هكتار بودند. تعداد گل، وزن تر گل و وزن خشك گل در سه چين، تعداد روز تا غنچه دهي، تعداد روز تا 50% گلدهي، تعداد روز تا 100% گلدهي، طول ساقه، تعداد ساقه، قطر ساقه، تعداد ساقه فرعي، تعداد پنجه، درصد اسانس و وزن اسانس از مهمترين صفات اندازه گيري شده در مطالعه حاضر بودند. نتايج تجزيه واريانس آزمايش نشان مي دهد كه عامل تاريخ كاشت اثر بسيار معني داري (در سطح احتمال 1%) بر روي صفاتي همچون تعداد گل، وزن تر، وزن خشك، تعداد روز تا غنچه دهي، تعداد روز تا 50% گلدهي، تعداد روز تا 100% گلدهي، طول و قطر ساقه دارد. همچنين درصد اسانس تحت تاثير عامل تاريخ كاشت در مطالعه حاضر گرديد. به طور كلي نتايج آزمايش حاكي از آن است كه تاخير در تاريخ كاشت تاثير معني داري بر تعداد ساقه، تعداد ساقه فرعي، تعداد پنجه، درصد اسانس و وزن اسانس ندارد. در رابطه با اثر عامل نيتروژن بر صفات مورد ارزيابي در تحقيق حاضر مشخص گرديد كه تنها صفات تعداد روز تا 50 % گلدهي و تعداد ساقه فرعي تحت تاثير (در سطح احتمال 5%) سطوح مختلف نيتروژن قرار گرفتند. بررسي اثر متقابل بين تاريخ كاشت و سطوح مختلف كود نيتروژن بر درصد اسانس و وزن اسانس گياه بابونه معني دار بود؛ به طوري كه بيشترين وزن اسانس در تاريخ كاشت اول و با مصرف 75 كيلوگرم در هكتار نيتروژن خالص و بالاترين درصد اسانس مربوط به تاريخ كاشت سوم و ميزان 75 كيلوگرم نيتروژن خالص در هكتار به دست آمدند. بنابراين با توجه به نتايج تحقيق حاضر چنين به نظر مي رسد كه كشت بابونه در اواسط اسفند ماه و مصرف 75 كيلوگرم نيتروژن خالص در هكتار در شرايط آب و هوايي اصفهان مناسب مي باشد. انتظار مي رود كه بيشترين ميزان عملكرد گياه بابونه در شرايط اصفهان با كاشت گياه در نيمه اسفند ماه و كاربرد سطوح كود ازت كمتر از 75 كيلوگرم در هكتار حاصل شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

باقری، م.، و گل پرور، ا.، و شیرانی راد، ا.، و زینلی، ح.، و جعفرپور، م. (1387). بررسی اثرات تاریخ کاشت و مقادیرمختلف کود نیتروژن بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی بابونه آلمانی در شرایط اصفهان. پژوهش در علوم کشاورزی (JOURNAL OF RESEARCH IN AGRICULTURAL SCIENCE), 4(1), 29-40. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=168424Vancouver : کپی

باقری محمد، گل پرور احمدرضا، شیرانی راد امیرحسین، زینلی حسین، جعفرپور مهرداد. بررسی اثرات تاریخ کاشت و مقادیرمختلف کود نیتروژن بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی بابونه آلمانی در شرایط اصفهان. پژوهش در علوم کشاورزی (JOURNAL OF RESEARCH IN AGRICULTURAL SCIENCE). 1387 [cited 2021August01];4(1):29-40. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=168424IEEE : کپی

باقری، م.، گل پرور، ا.، شیرانی راد، ا.، زینلی، ح.، جعفرپور، م.، 1387. بررسی اثرات تاریخ کاشت و مقادیرمختلف کود نیتروژن بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی بابونه آلمانی در شرایط اصفهان. پژوهش در علوم کشاورزی (JOURNAL OF RESEARCH IN AGRICULTURAL SCIENCE), [online] 4(1), pp.29-40. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=168424. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 94 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی