برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1390 , دوره  18 , شماره  4 ; از صفحه 209 تا صفحه 223 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي عوامل اقتصادي- اجتماعي موثر بر به کارگيري عمليات تراس بندي با استفاده از الگوي لاجيت (مطالعه موردي: حوزه آبخيز چماني، استان گلستان)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 
چکیده: 

امروزه فرسايش خاک مانع بزرگي براي توليد کشاورزي و امنيت غذايي محسوب مي شود. حفاظت خاک همواره به عنوان عامل افزايش شاخص بهره وري توليد، امنيت غذايي و کشاورزي پايدار از اهميت خاصي برخوردار مي باشد. روند تهديدکننده فرسايش ناشي از نحوه استفاده از اراضي زراعي، بررسي ويژگي هاي اقتصادي- اجتماعي کشاورزان را به منظور افزايش ميزان پذيرش و کاهش خسارات فرسايش اجتناب ناپذير نموده است. اين پژوهش با هدف بررسي عوامل اقتصادي- اجتماعي موثر بر به کارگيري عمليات تراس بندي توسط کشاورزان روستاي ده چناشک آبخيز چماني در بالادست رودخانه گرگان رود در استان گلستان انجام گرديد. اطلاعات مورد نياز با تکميل 74 پرسش نامه شامل مشخصات فردي، مشخصات مزرعه، سطح آگاهي کشاورز از فرسايش و روش هاي حفاظت خاک توسط کشاورزان روستاي ده چناشک آبخيز مورد مطالعه جمع آوري شد. تعيين عوامل اقتصادي- اجتماعي موثر بر به کارگيري عمليات تراس بندي، از طريق برآورد الگوي اقتصادسنجي رگرسيون لاجيت، صورت پذيرفت. نتايج نشان داد عواملي مانند تحصيلات، حرفه اصلي کشاورزي، مالکيت اراضي، ميزان شيب زمين، آگاهي کشاورزان از روش هاي حفاظت خاک، شرکت در کلاس هاي ترويجي و درآمد کشاورزان در به کارگيري عمليات تراس بندي اثر مثبت و معني داري دارد. محاسبه و تفسير کشش کل موزون و اثرات نهايي متغيرهاي موثر نشان داد که با يک درصد افزايش سطح تحصيلات، يک درصد افزايش ميزان آگاهي کشاورزان و يا افزايش درآمد کشاورزان، احتمال به کارگيري عمليات تراس بندي به ترتيب 4، 73 و 78 درصد افزايش خواهد يافت. با توجه به يافته هاي پژوهش، راه کارهاي بهبود وضعيت موجود، افزايش نرخ پذيرش عمليات تراس بندي، حفاظت هر چه بيشتر ذخاير طبيعي و کاهش فرسايش به مديران عرصه ارائه گرديد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 111
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی