نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1384 , دوره  4 , شماره  3 ; از صفحه 49 تا صفحه 66 .
 
عنوان مقاله: 

آموزش و پرورش و توسعه در عصر فناوري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است