برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1391 , دوره  19 , شماره  1 ; از صفحه 127 تا صفحه 144 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير گياهان مختلف کود سبز بر ميزان ماده آلي و نيتروژن خاک در شرايط شور

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
 
چکیده: 
به منظور مطالعه تاثير چند گياه به عنوان کود سبز بر ميزان ماده آلي و نيتروژن خاک در شرايط شور، آزمايشي به صورت طرح بلوک هاي کامل تصادفي در چهار تکرار اجرا گرديد. گياهان شبدر سفيد (.Trifolium repens L)، ماشک (.Vicia sativa L)، گاودانه (.Vicia peregrine L)، سورگوم علوفه اي (.Sorghum bicolor L) و منداب (.Eruca sativa L) به عنوان کود سبز در شرايط شوري طبيعي حاصل از آب درياچه اروميه (حدود 2.7 دسي زيمنس بر متر) کشت شده و تغييرات عناصر غذايي خاک و معدني شدن نيتروژن در طي دوره هاي بعد از برگرداندن گياهان به خاک مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج تجزيه واريانس و مقايسه ميانگين داده ها نشان داد که بيشترين ميزان وزن تر و خشک اندام هاي هوايي و ريشه ها و در نهايت عملکرد کل (38800 کيلوگرم در هکتار) و کربن آلي در اثر برگرداندن بقايا سورگوم علوفه اي در خاک (0.93 درصد) مشاهده شد. بقيه گياهان مورد پژوهش اختلاف معني داري در ميزان کربن آلي نشان ندادند. در حالي که بيشترين ميزان نيتروژن کل پنج ماه بعد از استفاده از شبدر سفيد (0.11 درصد) و گاودانه (0.10 درصد) به عنوان کود سبز حاصل شد. کمترين ميزان نسبت C/N، سه و پنج ماه بعد از برگرداندن گياهان شبدر سفيد، ماشک و گاودانه در خاک مشاهده گرديد. ميزان نيتروژن آمونيومي گاودانه در فاصله پنج ماه بعد از برگرداندن در خاک بيشترين مقدار را داشت در حالي که بيشترين ميزان نيتروژن نيتراتي پنج ماه بعد از برگرداندن بقايا گياهان شبدر سفيد و سورگوم به خاک مشاهده گرديد. با توجه به نتايج به دست آمده از اين پژوهش، گياهان سورگوم علوفه اي و شبدر سفيد به ترتيب به دليل عملکرد و بيوماس بالا و افزايش مواد آلي خاک، داشتن C/N پايين و افزايش ميزان نيتروژن کل و معدني قابل استفاده براي گياه بعدي مي توانند به عنوان بهترين کود سبز در بين گياهان مورد مطالعه معرفي شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

سکینه، ع.، و تاج ‌بخش، م.، و رسولی صدقیانی، م.، و عبدالهی مندولکانی، ب. (1391). بررسی تاثیر گیاهان مختلف کود سبز بر میزان ماده آلی و نیتروژن خاک در شرایط شور. پژوهش های تولید گیاهی (علوم کشاورزی و منابع طبیعی), 19(1), 127-144. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=167601Vancouver : کپی

سکینه عبدی، تاج ‌بخش مهدی، رسولی صدقیانی میرحسن، عبدالهی مندولکانی بابک. بررسی تاثیر گیاهان مختلف کود سبز بر میزان ماده آلی و نیتروژن خاک در شرایط شور. پژوهش های تولید گیاهی (علوم کشاورزی و منابع طبیعی). 1391 [cited 2021December09];19(1):127-144. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=167601IEEE : کپی

سکینه، ع.، تاج ‌بخش، م.، رسولی صدقیانی، م.، عبدالهی مندولکانی، ب.، 1391. بررسی تاثیر گیاهان مختلف کود سبز بر میزان ماده آلی و نیتروژن خاک در شرایط شور. پژوهش های تولید گیاهی (علوم کشاورزی و منابع طبیعی), [online] 19(1), pp.127-144. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=167601. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 224 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی