برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1390 , دوره  18 , شماره  3 ; از صفحه 1 تا صفحه 13 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي سرعت هاي واكنش ليگنين زدايي در مرحله نهايي خميرسازي كرافت از باگاس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 
چکیده: 

در اين مطالعه، سرعت هاي واكنش ليگنين زدايي مرحله نهايي خميرسازي كرافت از باگاس مورد مطالعه قرار گرفته است. خميرسازي كرافت تحت شرايط: قلياي فعال 14.11 درصد (برحسب هيدروكسيد سديم و بر اساس وزن خشك ماده اوليه)، سولفيديته 25.11 درصد و نسبت ليكور به ماده اوليه 20 به 1 انجام شد. 3 دماي بيشينه پخت 85، 70 و 55 درجه سانتي گراد و زمان واكنش 0-720 دقيقه (بسته به دماي بيشينه) انتخاب گرديد. مقدار اوليه ليگنين كلاسون و ليگنين محلول در اسيد باگاس به ترتيب برابر با 19.23 و 1.87 درصد تعيين شد. نتايج نشان داد كه سرعت ليگنين زدايي با توجه به بازده ليگنين بر اساس وزن خشك ماده اوليه از يك واكنش مرتبه يك پيروي مي نمايد و مي توان ليگنين زدايي در باگاس را حداقل به سه فاز تقسيم نمود. ميزان ثابت سرعت مرحله آخر ليگنين زدايي با تغيير دماي بيشينه پخت، تغيير مي كرد. ثابت سرعت براي سه دماي بيشينه پخت 85، 70 و 55 درجه سانتي گراد به ترتيب 1.6´103 min-1،1.5´103 min-1  و1.4´103 min-1  تعيين گرديد. انرژي فعال سازي ليگنين زدايي براي فاز نهايي در حدود 4.27 كيلوژول بر مول محاسبه شد. مقدار ليگنين خمير در نقاط تلاقي فازهاي دوم و سوم در سه دماي پخت 85، 70 و 55 درجه سانتي گراد به ترتيب برابر با 4.66، 5.21 و 6.17 درصد به دست آمد. بنابراين درصد ليگنين موجود در خمير در نقاط تلاقي تابع درجه حرارت خميرسازي است و با افزيش دماي پخت، كاهش مي يابد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

دهقانی فیروزآبادی، م.، و روشناسان، ج. (1390). بررسی سرعت های واکنش لیگنین زدایی در مرحله نهایی خمیرسازی کرافت از باگاس. پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل, 18(3), 1-13. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=167455Vancouver : کپی

دهقانی فیروزآبادی محمدرضا، روشناسان جلیل. بررسی سرعت های واکنش لیگنین زدایی در مرحله نهایی خمیرسازی کرافت از باگاس. پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل. 1390 [cited 2021April12];18(3):1-13. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=167455IEEE : کپی

دهقانی فیروزآبادی، م.، روشناسان، ج.، 1390. بررسی سرعت های واکنش لیگنین زدایی در مرحله نهایی خمیرسازی کرافت از باگاس. پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل, [online] 18(3), pp.1-13. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=167455>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 72 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی