نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي ميزان كاربست ويژگي هاي سازمان يادگيرنده در دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل بر اساس مدل ويك و لئون

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردبیل، اردبیل، ایران
 
چکیده: 
هدف اصلي اين پژوهش بررسي ميزان كاربست ويژگي هاي سازمان يادگيرنده در دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل بر اساس مدل ويك و لئون بوده است. روش تحقيق حاضر از لحاظ هدف، كاربردي و از لحاظ نحوه گردآوري داده ها، توصيفي از نوع پيمايشي مقطعي مي باشد. جامعه آماري مورد مطالعه در اين پژوهش شامل كليه اعضاي هيات علمي تمام وقت (230 نفر) دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل بود كه به روش نمونه گيري تصادفي در دسترس، تعداد 100 نفر به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند و داده هاي مورد نياز به وسيله پرسشنامه محقق ساخته جمع آوري گرديد. روايي ابزار مورد استفاده با استفاده از نظر متخصصين، و پايايي ابزار نيز با روش ضريب آلفاي کرونباخ برابر 0.81 به دست آمد. داده هاي جمع آوري شده با آماره هاي آمار توصيفي (ميانگين، درصد، انحراف استاندارد) و آمار استنباطي (آزمون T تك گروهي وT  گروه همبسته) تجزيه و تحليل گرديد. نتايج تحليل داده هاي جمع آوري شده حاكي از آن است كه ويژگي هاي سازمان يادگيرنده در حد كمتر از متوسط اجرا مي شود و تفاوت معني داري بين وضع موجود و وضع مطلوب در ميزان كاربرد ويژگي هاي سازمان يادگيرنده وجود دارد. از نتايج اين تحقيق مي توان در اصلاح و بهبود فرايندهاي كاري و اجرايي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي استفاده كرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ستاری، ص.، و نامور، ی.، و رضایی زارچی، ر. (1390). بررسی میزان کاربست ویژگی های سازمان یادگیرنده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل بر اساس مدل ویک و لئون. روانشناسی تربیتی, 2(2 (پیاپی 6)), 65-75. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=167370Vancouver : کپی

ستاری صدرالدین، نامور یوسف، رضایی زارچی رضا. بررسی میزان کاربست ویژگی های سازمان یادگیرنده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل بر اساس مدل ویک و لئون. روانشناسی تربیتی. 1390 [cited 2022May19];2(2 (پیاپی 6)):65-75. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=167370IEEE : کپی

ستاری، ص.، نامور، ی.، رضایی زارچی، ر.، 1390. بررسی میزان کاربست ویژگی های سازمان یادگیرنده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل بر اساس مدل ویک و لئون. روانشناسی تربیتی, [online] 2(2 (پیاپی 6)), pp.65-75. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=167370. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 100 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی