نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1389 , دوره  1 , شماره  2 ; از صفحه 7 تا صفحه 20 .
 
عنوان مقاله: 

رابطه افسردگي با نگرش به سوء مصرف مواد مخدر در دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان رشت

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت
 
چکیده: 
پژوهش حاضر به بررسي رابطه بين افسردگي و نگرش به سوء مصرف مواد مخدر در دانش آموزان دوره متوسطه شهر رشت مي پردازد. به همين علت تعداد 201 نفر از دانش آموزان دختر و پسر پايه هاي اول الي سوم به صورت روش نمونه گيري خوشه اي انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند. روش تحقيق هبستگي بوده و ابزار اندازه گيري پرسشنامه افسردگي بک و پرسشنامه محقق ساخته و سوء مصرف مواد مخدر مي باشد. هدف پژوهش حاضر تعيين رابطه بين افسردگي و نگرش به سوء مصرف مواد مخدر با توجه به متغير جنسيت و پايه هاي تحصيلي بوده است. يافته هاي اين پژوهش با توجه بر آمار توصيفي (ميانگين و انحراف معيار) و آمار استنباطي (ضريب همبستگي پيرسون و آزمون t استودنت و تحليل واريانس دو راهه) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. نتايج نشان داد که بدون در نظر گرفتن پايه تحصيلي، نمرات افسردگي و نگرش نسبت به اعتياد در دختران و پسران با هم متفاوت مي باشد. به عبارت ديگر پسران نسبت به دختران نگرش مثبت و معناداري نسبت به اعتياد دارند. همچنين بين افسردگي بالا و نگرش مثبت به اعتياد رابطه مثبت و معناداري وجود دارد يعني هر چقدر افسردگي بيشتر شود، نگرش نسبت به اعتياد مثبت تر است (r=0.38). به علاوه رابطه همزمان دو متغير پيش بين جنسيت و پايه تحصيلي با افسردگي به عنوان متغير وابسته مثبت و معني دار بوده است؛ يعني جنسيت مذکر همراه با افزايش پايه تحصيلي از اول به سوم باعث کاهش ميزان و بروز افسردگي مي شود و بالعکس جنسيت زن همراه با پايين بودن پايه تحصيلي باعث افزايش ميزان و بروز افسردگي مي گردد. نتايج بيانگر آن بود که رابطه همزمان دو متغير پيش بين جنسيت و پايه تحصيلي با نگرش مثبت به اعتياد به عنوان متغير وابسته مثبت و معني دار است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

اکبری، ب.، و عموپور، م. (1389). رابطه افسردگی با نگرش به سوء مصرف مواد مخدر در دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان رشت. روانشناسی تربیتی, 1(2), 7-20. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=167065Vancouver : کپی

اکبری بهمن، عموپور مسعود. رابطه افسردگی با نگرش به سوء مصرف مواد مخدر در دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان رشت. روانشناسی تربیتی. 1389 [cited 2022May23];1(2):7-20. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=167065IEEE : کپی

اکبری، ب.، عموپور، م.، 1389. رابطه افسردگی با نگرش به سوء مصرف مواد مخدر در دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان رشت. روانشناسی تربیتی, [online] 1(2), pp.7-20. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=167065. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 460 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی