نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاییز 1388 , دوره  60 , شماره  190 ; از صفحه 79 تا صفحه 99 .
 
عنوان مقاله: 

سبك شناسي در سطح نحوي (روش بررسي ديدگاه نويسنده در وجوه نحوي)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است