برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1380 , دوره  17 , شماره  1 ; از صفحه 1 تا صفحه 14 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثرات كم آبياري بر توليد و اقتصاد چغندرقند در منطقه كرمانشاه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات کشاورزی کرمانشاه
 
چکیده: 

کمبود آب يکي از موانع عمده افزايش توليد محصولات کشاورزي در ايران مي باشد، کمبود آب در کشور واقعيتي انکارناپذير است که استفاده از روش هاي بهينه سازي مصرف آب مي تواند تا حدودي در اين خصوص ره گشا باشد. يکي از راه هايي که مي تواند استفاده از آب کشاورزي را بهتر و اقتصادي تر نمايد، تکنيک کم آبياري است. لذا جهت تعيين بهترين دور آبياري و مقدار مصرف بهينه آب در گياه چغندرقند و ارزيابي اقتصادي آن، اين تحقيق با سه فاکتور شامل دور آبياري، در دو سطح هشت و 12 روز، کود ازته در دو سطح (توصيه بر اساس تجزيه خاک و مصرف دو سوم آن) و مقدار آب در چهار سطح 100، 80، 60 و 50 درصد نياز آبي کامل گياه چغندرقند طي سال هاي 78-1377 در ايستگاه تحقيقات کشاورزي ماهيدشت کرمانشاه اجرا گرديد.
اين آزمايش به صورت فاکتوريل اسپليت پلات و در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار اجرا شد که دور آبياري در پلات اصلي، کود ازت و مقادير آب به صورت فاکتوريل در پلات هاي فرعي قرار گرفتند. آبياري به روش نشتي انجام شد و مقادير آب مصرفي با استفاده از کنتور حجمي اندازه گيري و کنترل گرديد. تجزيه مرکب داده هاي به دست آمده از تحقيق نشان داد که کاربرد مقادير مختلف آب بر روي عملکرد ريشه، عملکرد شکر خالص و ناخالص اثر بسيار معني داري داشته است، به طوري که با مصرف 100 درصد نياز آبي 52.8 تن در هکتار و با مصرف 80 درصد نياز آبي چغندرقند 48.2 تن در هکتار ريشه توليد شده است، تجزيه وتحليل اقتصادي نتايج نشان داد که مصرف 80 درصد نياز آبي بيشترين سود خالص را دارد. دور آبياري هشت و 12 روز تفاوت معني داري بر روي صفات مورد بررسي نداشته است. بنابراين دور آبياري 12 روز توصيه مي گردد. در اين بررسي تيمارهاي کودي ازت نيز تفاوت معني داري نشان نداد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 130
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی