برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي ارتباط بين عملکرد سازماني و مهارت‌ هاي کارآفريني مديران محلي روستايي (مطالعه موردي دهياران استان قزوين)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* ‌دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
 
چکیده: 

به اعتقاد کارشناسان، کارآفرينان موتورهاي قدرتمند رشد اقتصادي، توليد ثروت و بهبود دهنده حتمي کيفيت، تعداد و تنوع فرصت ‌هاي شغلي براي فقرا و روستاييان هستند. دهياران به عنوان مديران روستايي و صاحبان منابع و اختيارات درخور توجه، در صورت داشتن مهارت ‌ها و روحيات کارآفريني مي ‌توانند نقش مهمي ‌در عمران و توسعه روستايي ايفا کنند. در اين راستا مطالعه حاضر با هدف سنجش مهارت ‌هاي کارآفريني دهياران استان قزوين و شناسايي ارتباط بين مهارت‌ هاي کارآفريني دهياران مورد مطالعه با عملکرد دهياري ‌ها و خصوصيات فردي آنها به اجرا در آمد. رويکرد غالب مطالعه، پيمايشي و جامعه آماري دهياران استان قزوين 320 نفر بودند. داده‌ هاي مورد نياز با استفاده از پرسشنامه از 125 نفر از دهياران استان در سال 1389 که با استفاده از روش نمونه‌ گيري طبقه ‌بندي ‌شده با انتساب اپتيمم انتخاب شده‌ بودند، گردآوري شد. براي ارزيابي روايي مقياس از آماره آلفاي کرونباخ استفاده شد که ضريب 0.77 حاکي از همساني دروني مورد قبول گويه‌ هاي مورد استفاده است. همچنين براي ارزيابي اعتبار مقياس ‌ها، از ديدگاه ‌هاي گروهي از متخصصان استفاده شد. تحليل داده‌ ها در نرم ‌‌افزار spss انجام شد. نتايج تحقيق نشان داد که مهارت کارآفريني دهياران مورد مطالعه در حد متوسط (3.24) است. همچنين بين مهارت ‌هاي کارآفريني و عملکرد دهياري ‌ها، سطح تحصيلات، ميزان مشارکت در فعاليت ‌هاي اجتماعي، شرکت‌ در دوره‌ هاي آموزشي دهياران، درآمد کارآفرين و خانواده او و نيز ميزان تعامل با نهاد‌ها و سازمان ‌هاي مرتبط ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

دربان آستانه، ع.، و قدیری معصوم، م.، و فیروزی، م. (1391). بررسی ارتباط بین عملکرد سازمانی و مهارت‌ های کارآفرینی مدیران محلی روستایی (مطالعه موردی دهیاران استان قزوین). پژوهش های روستایی, 3(1 (پیاپی 9)), 27-59. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=166663Vancouver : کپی

دربان آستانه علیرضا، قدیری معصوم مجتبی، فیروزی محمدعلی. بررسی ارتباط بین عملکرد سازمانی و مهارت‌ های کارآفرینی مدیران محلی روستایی (مطالعه موردی دهیاران استان قزوین). پژوهش های روستایی. 1391 [cited 2021April21];3(1 (پیاپی 9)):27-59. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=166663IEEE : کپی

دربان آستانه، ع.، قدیری معصوم، م.، فیروزی، م.، 1391. بررسی ارتباط بین عملکرد سازمانی و مهارت‌ های کارآفرینی مدیران محلی روستایی (مطالعه موردی دهیاران استان قزوین). پژوهش های روستایی, [online] 3(1 (پیاپی 9)), pp.27-59. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=166663. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
بازدید یکساله 182 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی