نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1385 , دوره  3 , شماره  9 ; از صفحه 0 تا صفحه 0 .
 
عنوان مقاله: 

پيش بيني كوتاه مدت قيمت نفت خام با استفاده از شبكه عصبي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است