برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1389 , دوره  3 , شماره  10 ; از صفحه 117 تا صفحه 131 .
 
عنوان مقاله: 

اثر کنترل علف هاي هرز و مصرف نيتروژن در مراحل مختلف بر عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت دانه اي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوی، خوی، ایران
 
چکیده: 

به منظور تعيين اثر نيتروژن و روش هاي کنترل علف هاي هرز بر عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت دانه اي، آزمايشي در سال 1388 در شهرستان اروميه به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با 3 تکرار اجرا شد. تيمارهاي آزمايشي شامل مصرف کود نيتروژن در چهار سطح (صفر، 100، 150 و 200 کيلوگرم نيتروژن در هکتار بر اساس کود اوره) و روش هاي کنترل علف هاي هرز در چهار سطح (عدم کنترل علف هاي هرز، علف کش پيش رويشي آلاکلر، علف کش توفوردي و وجين دستي) در نظر گرفته شد. در اين تحقيق وزن خشک علف هاي هرز پهن برگ و نازک برگ طي دو مرحله (قبل و بعد از اعمال مصرف علف کش توفوردي) مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج نشان داد که مصرف نيتروژن و روش هاي کنترل علف هاي هرز اثر معني داري بر صفات تعداد دانه در بلال و وزن صددانه داشت و عملکرد دانه و شاخص برداشت تحت تاثير اثر متقابل هر دو عامل قرار گرفت. بيشترين عملکرد دانه و شاخص برداشت مربوط به تيمار علف کش آلاکلر و وجين دستي در سطح کودي 200 کيلوگرم نيتروژن در هکتار به دست آمد و تيمار عدم کنترل علف هرز و عدم مصرف نيتروژن کمترين ميزان را به خود اختصاص دادند. نتايج نشان داد که کمترين وزن خشک علف هاي هرز مربوط به تيمار وجين دستي و بالاترين وزن خشک مربوط به تيمار کودي 200 کيلوگرم نيتروژن در هکتار و عدم کنترل علف هاي هرز بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 124
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی