برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
تنديس :   1384 , دوره  - , شماره  48 ; از صفحه 8 تا صفحه 9 .
 
عنوان مقاله: 

طراحان امروز ايران: مهرداد محب علي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است