برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1391 , دوره  11 , شماره  42 ; از صفحه 120 تا صفحه 127 .
 
عنوان مقاله: 

مطالعه ترکيب شيميايي اسانس گياه آفسنطين (Artemisia absinthium) و اثر مهاري اسانس و عصاره هاي آبي، الکلي آن بر برخي از باکتري هاي بيماريزاي غذايي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، خیابان آزادی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، گروه بهداشت و کنترل مواد غذایی
 
چکیده: 

مقدمه: با ارتقاي سطح دانش بشر و آگاهي نسبت به مضرات نگهدارنده هاي شيميايي، تمايل به استفاده از نگهدارنده هاي طبيعي به خصوص اسانس ها و عصاره هاي گياهي در مواد غذايي افزايش يافته است.
هدف: در اين مطالعه ترکيب شيميايي اسانس گياه آفسنطين و اثر ضدباكتريايي اسانس و عصاره آبي و الكلي (اتانولي و متانولي) آن بر باكتري هاي استافيلوکوکوس اورئوس، سالمونلا تيفي موريوم، اشرشياکلي
O157:H7، ليستريا مونوسايتوژنز و باسيلوس سرئوس كه مهم ترين باكتري هاي ايجادكننده مسموميت غذايي هستند، مورد بررسي قرار گرفت.
روش بررسي: در آناليز ترکيب شيميايي اسانس از دستگاه کروماتوگرافي گازي متصل به طيف نگار جرمي
(GC-MS) استفاده شده و در آزمايش غربالگري حساسيت باکتري هاي مورد مطالعه به روش انتشار ديسک بررسي شد. حداقل غلظت بازدارنده (MIC) به روش براث ميكرودايلوشن مورد مطالعه قرار گرفت.
نتايج: ترکيبات موجود در اسانس گياه مورد مطالعه مشخص شد و
Beta-Thujone (29.75 درصد) و Phellandrene (20.10 درصد) به عنوان مهم ترين ترکيبات آن شناسايي شدند. در روش انتشار ديسک، سالمونلاتيفي موريوم و اشرشياکلي حساس ترين باکتري ها نسبت به اسانس و عصاره هاي اين گياه بودند. حداقل غلظت بازدارنده رشد براي اسانس آفسنطين در مورد باکتري هاي استافيلوکوکوس اورئوس و ليستريا مونوسيتوژنز 3000ppm محاسبه شد و ميزان MIC عصاره متانولي اين گياه در مورد باکتري هاي استافيلوکوکوس اورئوس، اشرشياکلي O157:H7، ليستريا مونوسايتوژنز و باسيلوس سرئوس به ترتيب 10، 10، 8 و 4 ميلي گرم در ميلي ليتر محاسبه شد.
نتيجه گيري: مطالعه حاضر نشان داد كه اسانس و عصاره متانولي گياه آفسنطين اثر مهاري بيشتري بر باکتري هاي فوق داشته و مي تواند به عنوان نگهدارنده طبيعي در مواد غذايي مورد استفاده قرار گيرند
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 371
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی