برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه آگاهي و عملکرد کارکنان آزمايشگاههاي باليني خصوصي با مراکز آموزشي دانشگاه علوم پزشکي شيراز در مورد بيماري ايدز (گزارش کوتاه)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* شیراز، بلوار کوی زهرا، دانشکده بهداشت، گروه اپیدمیولوژی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: بيماري ايدز يکي از بيماريهاي مهم جهان بوده که نه تنها يک مشکل بهداشتي و درماني محسوب مي شود بلکه ابعاد سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي دارد. توجه به گروههاي در معرض خطر از جمله کارکنان آزمايشگاهها از اهميت ويژه اي برخوردار است. در اين مطالعه ميزان آگاهي کارکنان آزمايشگاههاي خصوصي و دولتي نسبت به اين بيماري تعيين و مقايسه شد.
روش بررسي: اين مطالعه توصيفي تحليلي به روش مقطعي بر روي 350 نفر از کارکنان آزمايشگاههاي خصوصي و مراکز آموزشي دانشگاه علوم پزشکي شيراز در سال 1390 انجام شد. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه که شامل سه قسمت، سوالات دموگرافيکي، سوالاتي درمورد شناخت در زمينه هاي مختلف بيماري ايدز و قسمت آخر مربوط به عملکرد پرسنل بود جمع آوري گرديد. نتايج توصيفي به صورت جدول و نمودار و نتايج تحليلي با انجام آزمون
t-test وکاي اسکور تجزيه تحليل شد.
يافته ها: ميزان آگاهي از بيماري ايدز در زمينه هاي مختلف در آزمايشگاههاي خصوصي و دولتي يکسان بود و از نظر آماري تفاوت معني داري مشاهده نشد و تنها در زمينه شناخت علائم و درمان بيماري تفاوت معني دار مشاهده شد (
P=0.01)، به طوري که اطلاعات کارکنان آزمايشگاههاي خصوصي بيشتر از دولتي بود 92.7% از کارکنان آزمايشگاهها در زمينه راههاي انتقال و 99.2% در زمينه شناخت عامل بيماري آگاهي داشتند. 61.2% از کارکنان در مورد افراد در معرض خطر و 53.1% از آنان در مورد راههاي پيشگيري آگاهي داشتند. عملکرد هر دو گروه از نظر پوشيدن دستکش و سرنگ يکبار مصرف خوب بود، عملکرد مراکز خصوصي و دولتي در دفع بهداشتي زباله هاي عفوني به ترتيب 92.6% در برابر 77% بود.
نتيجه گيري: با توجه به پايين بودن درصد شناخت کارکنان آزمايشگاههاي خصوصي و دولتي در مورد روشهاي پيشگيري و افراد در معرض خطر بيماري ايدز لازم است برنامه ريزي آموزش ضمن خدمت براي کليه پرسنل آزمايشگاهها انجام شود. آزمايشگاههاي دولتي لازمست فعاليت هاي مناسبتري براي دفع بهداشتي زباله ها انجام دهند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 73
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی