4 SID.ir | مقايسه تاثير شياف واژينال و تزريق وريدي پروستا گلاندين E2 در سقط هاي فراموش شده در سه ماهه اول بارداري
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

مقايسه تاثير شياف واژينال و تزريق وريدي پروستا گلاندين E2 در سقط هاي فراموش شده در سه ماهه اول بارداري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زنان و مامایی دانشگاه علوم پزشکی بیمارستان شهید بهشتی دفتر پژوهشی
 
چکیده: 

هدف:  از روشهاي طبي و جراحي جهت انجام سقط استفاده مي شود. پروستاگلاندين ها از روشهاي طبي مورد مصرف مي باشند که به روش هاي مختلف مورد استفاده قرار مي گيرند.
اين مطالعه به منظور مقايسه اثربخشي شياف واژينال پروستاگلاندين E2 تزريق وريدي پروستا گلاندين E2 در ختم سقط هاي فراموش شده در سه ماهه اول حاملگي انجام گرديده است.
مواد و روش ها: اين مطالعه يک کارآزمايي باليني است که روي تعداد 74 خانم باردار که با سقط فراموش شده جهت ختم بارداري به بيمارستان بهشتي اصفهان در سالهاي 82-81 مراجعه کرده بودند، انجام شد. بيماران به ترتيب ورود و به طور تصادفي به دو گروه 37 نفري تقسيم شدند. براي يک گروه، از تزريق آمپول پروستاگلاندين E2 که 5 ميلي گرم در 1000 ميلي ليتر دکستروز 5 درصد رقيق شده بود، استفاده شد و با سرعت 0.5 ميلي ليتر در دقيقه آغاز گرديد و بر حسب ميزان پاسخ دهي بيمار تا 1 ميلي ليتر در دقيقه افزايش يافت و در گروه دوم از دو عدد شياف مهبلي 3 ميلي گرم پروستاگلاندين E2 استفاده شد.
در هر دو گروه هم زمان با استفاده از پروستاگلاندين، تحريک زايماني با 30 واحد سنتوسينون آغاز گرديد، داده ها با استفاده از نرم افزار آماري - SPSS-10 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
نتايج :بيماران دو گروه از نظر سن مادر، سن بارداري و دفعات حاملگي مشابه بودند. در هر دو گروه فراواني نسبي باز شدن دهانه رحم 100% بود.
ميزان تخليه رحم به طور کامل در گروه دريافت کننده دارو به طريق تزريق وريدي 11 نفر (29%) و در گروه دريافت کننده دارو به طريقه شياف واژينال 3 نفر (8%) بود که در بيماران گروه اول به طور معني داري بيشتر بود(P<0.001) . فاصله زماني شروع اينداکشن تا دفع جنين در گروه پروستاگلاندين به طريقه تزريق وريدي، به طور معني داري کمتر از گروه شياف بود (به ترتيب 3±9.3 در برابر 5.8±13.2 (P<0.001). عوارض در گروه دريافت کننده شياف ديده نشد و در گروه دريافت کننده تزريق وريدي، کل عوارض مجموعا در 5 نفر (13%) مشاهده گرديد اما از نظر آماري اين تفاوت معني دار نبود.
نتيجه گيري: استفاده از تزريق وريدي پروستاگلاندين وريدي جهت ختم سقط هاي فراموش شده، ضمن اثربخشي بهتر نسبت به شياف واژينال، عارضه مادري عمده اي ندارد

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 1468
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی