برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1381 , دوره  7 , شماره  2 ; از صفحه 108 تا صفحه 111 .
 
عنوان مقاله: 

ارزشيابي حاصل برنامه بهداشت روان در سطح خانه هاي بهداشت و مراكز بهداشتي درماني روستايي استان اصفهان سال 1379

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روانپزشکی، دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی اصفهان، اصفهان
 
چکیده: 

مقدمه. پس از گذشت يک دهه از ادغام برنامه بهداشت روان در سيستم مراقبتهاي اوليه بهداشتي کشور و تاثير مستقيم و غيرمستقيم آن بر روند توسعه کشور لازم بود بررسي جامعي از برنامه به عمل آمده و نقاط قوت و ضعف آن مشخص گردد. لذا بر اين اساس مطالعه حاضر در زمينه ارزشيابي حاصل برنامه بهداشت روان در زمينه بيماريابي، ارجاع، پيگيري بيماران و ميزان آگاهي و نگرش کارکنان و مردم تحت پوشش برنامه انجام گرفت.
روشها. مطالعه از نوع مطالعات توصيفي و در قالب مطالعات ارزشيابي در استان اصفهان در سطح خانه هاي بهداشت و مراکز بهداشتي درماني روستايي با نمونه گيري تصادفي ساده بوده است. ارزشيابي بر اساس فرم جمع آوري اطلاعات و پرسشنامه هاي طراحي شده بود. حجم نمونه معادل 550 نفر از جمعيت روستاهاي تحت پوشش و 63 نفر بهورز و 30 نفر پزشک و 30 نفر کاردان در سطح 50 خانه بهداشت و 30 مرکز بهداشتي درماني روستائي در شبکه بهداشتي درماني بوده است.
نتايج. بر اساس نتايج حاصل از اين مطالعه بيماريابي در سطح استان 24.6 درصد سطح استاندارد و ارجاع از سطح يک به دو 99 درصد و ارجاع از سطح دو به سه 41 درصد و پيگيري بيماران 58 درصد ميزان مورد انتظار برآورد شده است. همچنين ميانگين نمره آگاهي (از 20) براي بهورزان 10.5، کاردان ها 10.9، پزشکان 11.5 و مردم 13.4 برآورد گرديد. ميانگين نمره نگرش (از 20) براي بهورزان 14.4 ، کاردانها 13.6، پزشکان 12.2 و مردم 12.7 بدست آمد.
بحث. بطور کلي مطالعه نشان مي دهد که بيماريابي و پيگيري فاصله زيادي با اهداف برنامه دارد. دو فعاليت اصلي که نقش بسزايي در ميزان شيوع بيماريهاي روايي دارد، ارجاع و نگرش مثبت، مطابق اهداف برنامه است. آگاهي هيچ يک از گروههاي مورد مطالعه در حد انتظار نيست. با توجه به اينکه برنامه نسبتا خوب و متناسب با ساختار نظام شبکه هاي بهداشتي درماني کشور انجام گرفته است، مهمترين دليل آنرا مي توان اشکال در اجرا دانست.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

تابان، ح.، و زمانی، ا.، و صادقی، ب. (1381). ارزشیابی حاصل برنامه بهداشت روان در سطح خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی روستایی استان اصفهان سال 1379. پژوهش در علوم پزشکی, 7(2), 108-111. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=16492Vancouver : کپی

تابان حبیب اله، زمانی احمدرضا، صادقی بهمن. ارزشیابی حاصل برنامه بهداشت روان در سطح خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی روستایی استان اصفهان سال 1379. پژوهش در علوم پزشکی. 1381 [cited 2021May17];7(2):108-111. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=16492IEEE : کپی

تابان، ح.، زمانی، ا.، صادقی، ب.، 1381. ارزشیابی حاصل برنامه بهداشت روان در سطح خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی روستایی استان اصفهان سال 1379. پژوهش در علوم پزشکی, [online] 7(2), pp.108-111. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=16492. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 133 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی