نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

آزمون خلوص ژنتيکي بذور هيبريد برنج با استفاده از نشانگرهاي ريزماهواره

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 
چکیده: 
با بکارگيري تکنولوژي برنج هيبريد در کشور آزمون خلوص ژنتيکي بذر هيبريد جهت کنترل و گواهي بذور توليدي اجتناب ناپذير مي باشد. بر همين اساس در اين تحقيق کارآيي نشانگرهاي ريزماهواره (SSR) جهت انگشت نگاري و تعيين خلوص ژنتيکي هيبريدهاي برنج بررسي گرديد. به اين منظور، هشت هيبريد F1 برنج به همراه والدين شان با استفاده از 14 نشانگر ريزماهواره تجزيه و تحليل گرديدند که 10 نشانگر باندهاي چندشکل تکرارپذير توليد نمودند. آغازگرهاي مورد استفاده در مجموع 27 باند توليد نمودند که 23 باند آن (85 درصد) چندشکل بودند. بدين منوال که تعداد متوسط باند براي هر آغازگر 1.92 و براي هر ژنوتيپ 1.68 بود. خلوص ژنتيکي ارقام هيبريد با توجه به اثر انگشت ريزماهواره ها و آغازگرهاي چندشکل تعيين گرديد بطوريکه توانستند بذور حاصل از خودگشني و دگرگشني ناخواسته (Off type) در هيبريدها را شناسايي نمايند. زماني که ژنوتيپ هاي هيبريد با نشانگر ريزماهواره الکتروفورز گرديدند باندهاي اضافي غيروالديني در افراد هتروزيگوت مشاهده گرديد. علاوه بر اين در سه لاين اعاده کننده باروري در مکان آللي RM264، آلل هاي خنثي شناسايي گرديدند. تجزيه تحليل کلاستر بر مبناي ضريب اشتراک آللي با استفاده از الگوريتم UPGMA، 16ژنوتيپ برنج را به سه کلاستر اصلي دسته بندي نمود که اين گروه ها به ترتيب 43.75، 43.75 و 12.5 درصد از ژنوتيپ ها را در بر داشتند. نتايج اين تحقيق نشان داد که مي توان از نشانگرهاي ريزماهواره، به عنوان يک ابزار مفيد و کارا براي DNA پروفايلينگ و تعيين خلوص ارقام هيبريد برنج استفاده نمود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

هاشمی پطرودی، س.، و میرمحمدی میبدی، س.، و ارزانی، ا.، و نعمت زاده، ق. (1390). آزمون خلوص ژنتیکی بذور هیبرید برنج با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره. پژوهش های کاربردی زراعی (پژوهش و سازندگی), 24(4 (پیاپی 93)), 84-92. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=164903Vancouver : کپی

هاشمی پطرودی سیدحمیدرضا، میرمحمدی میبدی سیدعلی محمد، ارزانی احمد، نعمت زاده قربانعلی. آزمون خلوص ژنتیکی بذور هیبرید برنج با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره. پژوهش های کاربردی زراعی (پژوهش و سازندگی). 1390 [cited 2022May26];24(4 (پیاپی 93)):84-92. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=164903IEEE : کپی

هاشمی پطرودی، س.، میرمحمدی میبدی، س.، ارزانی، ا.، نعمت زاده، ق.، 1390. آزمون خلوص ژنتیکی بذور هیبرید برنج با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره. پژوهش های کاربردی زراعی (پژوهش و سازندگی), [online] 24(4 (پیاپی 93)), pp.84-92. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=164903. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 418 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی