برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1390 , دوره  جديد , شماره  25 ; از صفحه 131 تا صفحه 146 .
 
عنوان مقاله: 

تعيين رابطه بين نيازهاي بنيادين و حمايت اجتماعي با سازگاري اجتماعي در دانش آموزان دختر و پسر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* ناجا
 
چکیده: 

پژوهش حاضر به روش همبستگي و با هدف تعيين رابطه بين نيازهاي بنيادين و حمايت اجتماعي با سازگاري اجتماعي در دانش آموزان دختر و پسر انجام شد. جامعه آماري اين پژوهش كليه دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه آموزش و پرورش ناحيه 5 تبريز را شامل مي شود .گروه نمونه اين پژوهش 160 دانش آموز شامل 80 دختر و 80 پسر بودند كه به شيوه نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. ابزارهاي پژوهش پرسشنامه نيازهاي بنيادين دانش آموزان (SNS)،پرسشنامه حمايت اجتماعي فيليپس و همكاران (1986) و پرسشنامه سازگاري دانش ‌آموزان سينا و سينگ (1993) بودند. با استفاده از تحليل مسير، نتايج نشان داد كه اثر مستيم جنسيت بر متغير هاي نيازهاي بنيادين و سازگاري اجتماعي معني دار به دست آمده است ولي اثر مستقيم آن بر حمايت اجتماعي معني دار نيست. اثر غير مستقيم جنسيت بر سازگاري اجتماعي و حمايت اجتماعي معني دار است در حالي كه اثر كلي جنسيت بر نيازهاي بنيادين معني دار نيست. اثر مستقيم سازگاري اجتماعي بر حمايت اجتماعي معني دار ولي اثر كلي آن معني دار نيست. همچنين نتايج آزمون گروه هاي مستقل نشان داد كه بين دانش ‌‌آموزان دختر و پسر در متغيرهاي نيازهاي بنيادين ،سازگاري اجتماعي و حمايت اجتماعي تفاوت معني داري وجود دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 179
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی